Kevelaer 2020

Helaas konden we dit jaar onze bedevaart naar Kevelaer, die traditiegetrouw plaatsvindt in augustus, niet door laten gaan vanwege het coronavirus. Een aantal pelgrims hebben nog gevraagd of het mogelijk was om op eigen initiatief een bezoek te brengen naar de Troosteres der Bedroefden en dat is inderdaad mogelijk. Natuurlijk met de nodige Covid-19 maatregelen in de Basiliek. Een kleine delegatie van het  bestuur van de Broederschappen Ravenstein, Landerd, Oss, Veghel, Uden -allen met omgeving- is op 29 augustus jl. naar Kevelaer getrokken om Maria een bezoek te brengen. We hebben een Pelgrimskaars laten maken met de namen van alle Broederschappen erop Tijdens de eucharistievering assisteerden Henk van Thiel, diaken in de Petrusparochie in Uden en Peter Stoltz als acoliet en lector. Det van de Crommert droeg tijdens de intocht de pelgrimskaars. Een warm welkom als opening van de Eucharistieviering, voor ons als bestuursleden van de Broederschappen, door Pater Benny. Fijn dat we toch naar Kevelaer zijn gekomen maar helaas zonder pelgrims. Daarna werd de kaars gezegend, ontstoken door Henk en bij Maria neergezet.  Tijdens de voorbeden hebben we gebeden voor:

  • Al onze pelgrims die ziek zijn, of door het Coronavirus getroffen zijn of zijn geweest.
  • Voor al onze pelgrims die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
  • Voor allen die een familielid, vriend of kennis hebben verloren, dat zij de kracht hebben door te gaan met hun leven.
  • Voor al onze pelgrims die dit jaar geen bezoek aan de Troosteres der bedroefden kunnen brengen.

We hopen dat we volgend jaar weer met zijn allen kunnen gaan. Het was ook wel vreemd zonder Pelgrims. In het voorjaar van 2021 pakken we als bestuur de draad weer op en hopen u dan te kunnen mededelen dat we naar Kevelaer kunnen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *