De tijd tikt door!

 

Een jaarwisseling is voor veel mensen tóch een bijzonder moment. Er wordt teruggekeken met gevoelens van dankbaarheid of juist vol verdriet of spijt. Er zijn gebeurtenissen die het leven kunnen tekenen in de goede of in een andere zin. Hoe je het ook bekijkt, de tijd tikt door. 2019 werd 2020.

In vogelvlucht wil ik een moment met u delen wat in het oog springt wanneer we als parochie omzien naar 2019, met daarbij ook enkele persoonlijke tinten. Maandag 7 januari 2019 verliet ik, na bijna 28 jaar, de pastorie van Mierlo-Hout en betrok ik de pastorie van Uden. Ook Pater Kessels huisde toen in. 3 februari mocht ik op een indrukwekkende en onvergetelijke wijze afscheid nemen in Helmond op een zonnige dag. 24 februari, eveneens een zonnige dag, was de installatie in Uden, een prachtige viering, het voelde bijzonder en heel goed. In maart hadden we de parochiemissie met jongeren uit Oeganda. Het blijmoedig geloof met muziek en dans kreeg vorm. April stond in het teken van de goede week en Pasen, een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. In mei ging ik op verzoek nog voor in de eerste communievieringen in Helmond en was de openluchtmis bij de Maria kapel in Volkel. Juni vierden we het Vormsel en de communie in onze parochie met mooie en indrukwekkende vieringen. Op 10 juni werd in Zeeland Gilde-heer Diaken Henk van Thiel aangesteld tijdens de Gilde viering. Eind juni gingen we als parochie van Sint Petrus op Bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch. In juli was het hoog zomer, ook in de pastorie, buiten gaf de thermometer 40 graden aan. We vierden een openlucht mis in Odiliapeel. 15 augustus hielden we de openluchtmis in Uden ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Druk, mooi en gezellig nadien. En we gingen eind augustus samen op bedevaart naar Kevelaer en was de openlucht mis in Boekel. 1 september werd diaken Raaijmakers benoemd in de parochie in Oss én hielden we als parochie een bedevaart naar Lourdes. In oktober gingen we op bedevaart naar Pater Damiaan in Leuven, we hielden in de Petruskerk een doop dank viering en ik verhuisde vanuit de te grote pastorie naar de Rooijsestraat. In die maand werd ook de pastoraatsgroep opgericht. November stond in het teken van Allerheiligen, Allerzielen en van de Ceciliafeesten. 2 December passeerde we de acte met betrekking tot de verkoop van gronden, kerk en pastorie in Venhorst met de afspraak dat we tenminste 5 jaar mogen doorkerken in het gebouw. We vierden de Advent. En gingen vanuit Uden op kamp met de vormelingen en de tieners. Het kerstfeest was in onze parochie een gebeuren van veel betrokkenheid en inzet. Alles in een fijne en goede Kerstsfeer. In Zeeland werd de door de heer Hendriks opgeknapte kerststalgroep door de pastoor opnieuw ingezegend. Dit gegeven overzicht is zeker niet compleet. In mijn hart draag ik veel meer mee. Het vervuld met dankbaarheid. Tenslotte; veel dank aan u allen voor de betrokkenheid en tomeloze inzet die ik zie en ervaar. Van harte wens ik U, mede namens de teamleden, bestuur en trouwe medewerkers en medewerksters een Zalig en Gezegend Nieuwjaar.       Pastoor John van de Laar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *