Aswoensdag vieringen

Aswoensdag 2 maart.

Aswoensdag 2 maart vieren we de Eucharistie met As wijding en As uitreiking om 19.00 uur in:

De Sint Petrus kerk te Uden

De Sint Agatha kerk te Boekel

De H. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland

U bent van harte welkom!

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

“Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari” verder lezen

Carnavalsviering zondag 27 februari in de Sint Petruskerk

Op zondag 27 februari zal de viering van 10.30 uur in de Sint Petrus kerk in het teken staan van Carnaval 2022.

Leden van de Carnavalsstichting zullen aan deze viering hun medewerking verlenen.

Deux Bornes zal de opluistering verzorgen.

Het belooft een kleurrijke viering te worden.

U bent van harte welkom!

Schoonmaak en schilderbeurt van de Jacobus kerk in Zeeland zijn van start gegaan.

Recent is begonnen aan de schoonmaak en de schilderbeurt van de Sint Jacobus kerk in Zeeland. Dit mede vanwege het 150 jarig bestaan in november van dit jaar. Ook is kort geleden het stukwerk hersteld. Dit bracht veel extra werk voor de trouwe schoonmaakploeg van de kerk met zich mee. Een woord van veel dank is dan ook op zijn plaats. En een uitnodiging om méé te komen helpen! Iets voor u? Iedere zaterdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Uiteraard staat dan ook de koffie klaar.

Inmiddels is het feest-comité gevormd om een feestperiode in november voor te bereiden. De heemkunde van Zeeland is hierbij betrokken. Kortom; we gaan op weg naar 150 jaar kerk in Zeeland. We gaan sámen aan de slag dat dit vriendschapshuis van God voor de mensen er weer tip top uit zal zien. Een kerk die leeft dankzij alle betrokkenheid en ons sámen vieren in alle omstandigheden van het leven.

Pastoor John van de Laar.

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan die ingaan op 25 februari

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.

 

Afscheid Monique Tichelaar medewerkster Parochiecentrum

Allereerst van harte welkom, allemaal!

Monique, ik mag even terug gaan in de tijd. Je bent in dienst gekomen in 2005 bij de Pastorale Eenheid Uden (Petrus, Paulus en Pius X). De werkplek was toen: het kleine kantoor naast de voormalige Pauluskerk. Omdat Ine het niet meer in haar eentje kon bolwerken, werd, jij, Monique, haar collega, gekozen na een uitgebreide sollicitatieprocedure. “Afscheid Monique Tichelaar medewerkster Parochiecentrum” verder lezen

Tot en met zaterdag 29 januari:

Tot en met zaterdag 29 januari is de viering nog steeds om 16.00 uur.

Vanaf maandag 31 januari is de dagelijkse viering om 19.00 uur en vanaf zaterdag 5 februari om 18.30 uur.

Aanmelden is dus niet meer nodig.

U bent van harte welkom

Versoepelingen in de Sint Petrus parochie

Omdat we mogen samenkomen in onze kerken op ander halve meter kunnen we onze grote kerken weer gastvrij openstellen. Aanmelden is vanaf heden niet meer nodig. Ook zullen de klokken weer gaan luiden voor de weekendviering. Vanaf maandag 31 januari is de avondmis in de dag kapel van de Petrus kerk op de weekdagen weer om 19.00 uur en op zaterdag om 18.30 uur. Dit geldt ook voor de kerk in Odiliapeel op de eerste zaterdag om 18.30 uur en voor de kerk in Volkel op de derde zaterdag om 18.30 uur.

Kortom: van harte welkom!

R.K Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. 

Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden. Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Bij de uitreiking van de communie wordt een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

Zingen 

Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.