Bedankje van Babs

Beste mensen,

Zoals u weet was 16 oktober een bijzondere dag. Samen met mijn familie ging ik toch zenuwachtig naar onze kerk. Wat was ik blij verrast door de vele aanwezigen. Hopelijk heeft u net als ik, genoten van deze prachtige mis, met de vele geestelijken, vele acolieten, het koor en de feestelijke bloemen. Daar ben ik dan ook zeer van onder de indruk. Aan het slot werd mij zelfs een onderscheiding van de bisschop aangeboden en tevens een speldje van de kostersbond.

Hierbij wil ik IEDEREEN van harte bedanken voor de vele lieve woorden, kaarten, cadeaus, tegoedbonnen e.d. Het was overweldigend voor mij om te zien dat mijn werk zo gewaardeerd wordt. Dank zij u allen is het een onvergetelijke dag geworden. Nogmaals dank aan iedereen!

Ook namens Maarten, lieve groet, Babs

Allerzielen

Uitnodiging Herdenking 

Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe ingreep is in het leven van degenen die achterblijven. Toch is er in het leven van alle dag vaak maar weinig ruimte voor rouw en verdriet. Onze geloofsgemeenschap wil op of rond Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen, maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2021 tot heden zijn overleden.  Tijdens deze viering willen wij alle overledenen herdenken door het noemen van de naam en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.  

Hieronder vindt u een overzicht op welke dag, uur en plaats de verschillende vieringen in de verschillende kernen gaan plaats vinden.  De overledenen zullen worden herdacht in de kern waar de uitvaart heeft plaatsgevonden.  

“Allerzielen” verder lezen

De kerk schoonhouden – een feestje?

Het zal u best wel eens zijn opgevallen dat onze Sint Petruskerk er altijd weer uitziet om door een ringetje te halen. Maar, dat gaat niet vanzelf…

Onder toezicht van onze koster Babs, die haar ziel en zaligheid legt in een schone kerk, zijn vier poetsploegen – vrijwilligers – ieder eenmaal in de maand een uur of twee in de weer met de stofzuiger, bezems en andere schoonmaakspullen om onze kerk vrij van stof, spinnenwebben en andere ongerechtigheden te houden.

Een activiteit waar iedereen aan mee kan doen, jong en oud, dik of dun, mannen en vrouwen. Maar…de vrijwilligers in onze poetsploegen worden er niet jonger op en langzamerhand beginnen de ploegen uit te dunnen. Daarom willen we iedereen uitnodigen om ’s te komen kijken, wie weet of het iets voor u is om bij een van de ploegen aan te sluiten. Het is gezellig, en Babs zorgt voor koffie, thee en koek.

Info bij parochiecentrum: 0413 – 263 154, of via e-mail

info@parochiesintpetrus.nl

Een gedachte bij het hoogfeest van Hemelvaart op 26 mei 2022:

Hemelvaart is tot op de dag van vandaag door de burgerlijke overheid ons  gegeven; een vrije dag. Heel wat mensen komen naar aanleiding van dit feest naar de kerk. Maar de hemelvaart van Jezus is geen moment van rust of pauze, integendeel! De apostelen, de leerlingen, ze dienen zich voor te bereiden op de komst van de H. Geest, de Helper. Met Zijn gaven zullen ze kracht ontvangen om aan de slag te gaan in de wijde wereld. Hun blik, nu omhoog gericht naar de hemel, zal worden gevestigd op de mensen om hen heen. Verticaal wordt horizontaal, maar niet oppervlakkig! De boodschap die ze vertellen of te verkondigen hebben, is er één met een diepe inhoud: het gaat om God én om mensen. Ons geloof, dat we mogen vieren en delen met elkaar, is vol tegenstellingen. Van de ene kant is het heel individueel, persoonlijk, maar tegelijk is het gericht op de groep, op de gemeenschap. Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar mensen toe. Er is heel wat blijheid en vreugde maar ook verdriet te delen: kruis én verrijzenis. In elke fase van ons leven ontdekken we nieuwe aspecten aan ons gelovig leven. De klemtoon wordt weleens anders gelegd, al naargelang de omstandigheden. Onze blik gaat dán omhoog naar God in de hemel en dan weer omlaag naar mensen hier op aarde. Hemelvaart is zo’n moment om even naar boven te staren; even pauze nemen en je als het ware warmen aan de stralen van het licht op je gezicht. En dan kun je weer verder. 
Het leven kan weer z’n gewone gang gaan, want je hebt de warmte, de kracht van Gods Geest al even gevoeld. 

Pastoor John van de Laar.

Koor Deux Bornes zoekt leden

Kom jij ons (koor Deux Bornes) versterken?!
Wie?
Jongens en meisjes (vanaf 12 jaar), mannen en vrouwen.

Wat?
Meerstemmig zingen onder begeleiding van piano en dwarsfluit.
Bij speciale vieringen slagwerk en andere blaasinstrumenten.

Waar?
Meestal in de kerk en repeteren in het parochiecentrum.
Bij gelegenheden op diverse locaties.

Wanneer?
Repeteren iedere woensdagavond.
Twee keer per maand in het weekend een viering.

Waarom?
Omdat we een muzikaal, kleurrijk, enthousiast koor zijn.

Hoe word je lid?
Kom eens luisteren en mee vieren in het weekend.
Kom op woensdagavond naar de repetitie.                                                                     

(Aan lidmaatschap zitten geen kosten verbonden.)

                                                                  

Neem contact op met
Corné Timmers 06-1346 2235
Hanneke Bedeschi 06-4117 1222

www.jongerenkoor-deuxbornes.nl

Aswoensdag vieringen

Aswoensdag 2 maart.

Aswoensdag 2 maart vieren we de Eucharistie met As wijding en As uitreiking om 19.00 uur in:

De Sint Petrus kerk te Uden

De Sint Agatha kerk te Boekel

De H. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland

U bent van harte welkom!

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

“Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari” verder lezen

Carnavalsviering zondag 27 februari in de Sint Petruskerk

Op zondag 27 februari zal de viering van 10.30 uur in de Sint Petrus kerk in het teken staan van Carnaval 2022.

Leden van de Carnavalsstichting zullen aan deze viering hun medewerking verlenen.

Deux Bornes zal de opluistering verzorgen.

Het belooft een kleurrijke viering te worden.

U bent van harte welkom!

Schoonmaak en schilderbeurt van de Jacobus kerk in Zeeland zijn van start gegaan.

Recent is begonnen aan de schoonmaak en de schilderbeurt van de Sint Jacobus kerk in Zeeland. Dit mede vanwege het 150 jarig bestaan in november van dit jaar. Ook is kort geleden het stukwerk hersteld. Dit bracht veel extra werk voor de trouwe schoonmaakploeg van de kerk met zich mee. Een woord van veel dank is dan ook op zijn plaats. En een uitnodiging om méé te komen helpen! Iets voor u? Iedere zaterdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Uiteraard staat dan ook de koffie klaar.

Inmiddels is het feest-comité gevormd om een feestperiode in november voor te bereiden. De heemkunde van Zeeland is hierbij betrokken. Kortom; we gaan op weg naar 150 jaar kerk in Zeeland. We gaan sámen aan de slag dat dit vriendschapshuis van God voor de mensen er weer tip top uit zal zien. Een kerk die leeft dankzij alle betrokkenheid en ons sámen vieren in alle omstandigheden van het leven.

Pastoor John van de Laar.

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan die ingaan op 25 februari

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.