Gedachten bij Pasen 2024


Pasen vertelt over Jezus die is opgestaan, omdat Hij er zich niet
bij wilde neerleggen dat armen en zieken aan hun lot werden
overgelaten, dat mensen bang waren voor een straffende God,
dat geloven niet te zien was in de omgang met elkaar. Hij is
daartegen opgestaan! Het kostte Hem zijn leven. Pasen vertelt
over de vrouwen die zijn opgestaan. De mannen legden zich
naar het lijkt erbij neer dat Hij gestorven was. De vrouwen niet.
Zij gingen naar het graf en hoorden daar dat Jezus was
opgestaan, opgestaan uit de doden! En toen zijn al zijn
vrienden opgestaan. Opgestaan uit hun teleurstelling en
verdriet zijn ze overal aan iedereen gaan vertellen: Jezus, die
gekruisigd werd en gestorven is, is verrezen, opgestaan uit de
doden! Pasen vraagt dat ook wij, christenen, opstaan. Opstaan
tegen al wat mensen verdriet doet. Pasen vraagt dat wij
opstaan, elkaar leren liefhebben, elkaar helpen geloven dat niet
de dood onze toekomst is, maar licht en leven bij God. Dat
geeft terecht een hemels gevoel!
Mede namens het pastorale team, het parochiebestuur en alle
medewerksters en medewerkers, wens ik u van harte een Zalig
Pasen!
Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *