JAARWISSELING 2023-2024

Zo rond de jaarwisseling wordt er vaak even gekeken naar, hoe het voorbije jaar is geweest, en wat we van het nieuwe jaar verwachten.

Ik kan me zo voorstellen dat er in families waar ziekte of, nog erger, dood het leven kleurde, anders wordt teruggekeken dan wanneer het een jaar is geweest van vreugde en geluk. De belevingen van het voorbije zijn grotendeels bepalend voor het nieuwe jaar. Op het wereldtoneel was het een jaar van oorlog en geweld, helaas. Het voelt onmachtig! Toch kunnen we lokaal altijd blijven werken aan; goede verhoudingen, en onderlinge vrede.

In onze parochie gebeurd in een jaar ontzettend veel. De nieuwsbrieven, na bladerend, noem ik nu slechts enkele hoogtepunten:

-In januari was de bidweek voor de eenheid van de Christenen.

-Februari vierden we gepast de carnavalsmissen, in Uden en in de diverse kernen.

-Eind maart stond in het teken van het koperen Ambtsjubileum van diaken Henk van Thiel.

En in maart was het succesvolle schouwspel: Passie voor Pasen, in Markant.

-April stond in het teken van de Goede Week en Pasen, parochie breed.

-Mei vierden we traditiegetrouw Sint Cornelius in Zeeland.

-In Juni was er een feestelijk weekend vanwege de vieringen van het vormsel en de eerste communie, en, de eremis van Nick Kersten, pas gewijd priester.

-In Juli vierden we in Boekel, op een snikhete dag, het 60 jarig priester jubileum van pater Louis Kessels.

-Augustus stond in het teken van de Wereld Jongerendagen in Portugal, waar paus Franciscus, de boodschap uitdroeg voor: een Inclusieve kerk, een kerk voor iedereen!

-In september was de Lourdesreis en stonden we stil bij het 40 jarig dienst Jubileum van Margareth van der Put-Strik, en, het 60 jarig Kloosterjubileum van Moeder Abdis van de Birgittinessen.

-De laatste dag van oktober vierden we in de Petrus kerk eigentijds en katholiek: All Hallows Eve.

-In november (en eind oktober) vierden we Allerzielen, in alle kernen!

-December stond in het teken van een zeer succesvol Kerstconcert in de Petrus kerk, en vierden we in alle kernen, gepast en vreugdevol, het kerstfeest, biddend om vrede!

Ik wil graag afsluiten door u te zeggen, dat ik het heel fijn vond en een groot voorrecht, zo vaak samen, in onze parochie te werken, en, ons geloof te vieren. En wens u, een heel goed nieuw jaar toe, en wil  van harte: dank u wel zeggen voor uw inzet, en uw trouw. En hoop met u, dat we samen een goed jaar tegemoet gaan, met Gods Zegen.

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *