Adventsgebed

Almachtige God, alstublieft, alstublieft, laat niet toe, dat Uw wereld nog langer vernield wordt, laat niet toe, dat het leven van mensen ineenstort, dat het zwaard van de honger de aarde doorklieft.

Alstublieft, alstublieft God, verbied in Uw Naam, dat mensen elkaar van het leven beroven, en dat ze vervolgen wie in U geloven, dat kinderen van uitputting dood zullen gaan. O God, Die de nood van Uw schepselen ziet, zend nog eens Uw Zoon naar de stervende aarde, zend Hem als het Licht, dat het duister nooit spaarde, de Sterke, Die ’t zwakke in liefde bewaarde, de Eeuwige, Die ons de tijd openbaarde, de Vorst, Die ons eindelijk vrede gebiedt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *