Maria, Koningin van de Vrede

wij bidden dat op uw voorspraak haat en tweedracht tussen de volkeren mogen verdwijnen en dat hun hart vervuld mag worden met de wil tot vrede en verzoening: die vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd en die Hij ons toewenste toen Hij op eerste Paasdag aan zijn leerlingen verscheen met het woord: ‘Vrede’. Zegen de pogingen van onze Paus die de volken en wereldleiders onophoudelijk oproept oorlogen te beëindigen en te streven naar vrede. Maar geef dat ook wij op de plek waar wij staan bezield worden door datzelfde verlangen en alles doen wat in ons vermogen ligt om een werktuig van vrede te zijn. Goede Moeder, bid met ons mee om vrede overal op onze wereld, in ons eigen land, in onze gezinnen, in ons hart. Moge daar het koningschap van Christus, uw Zoon, zijn rijk beginnen. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *