HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING

Dinsdag 15 augustus om 19.00 u is de openluchtmis nabij de voormalige Pius X kerk te Uden vanwege het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming.

Bij onverhoopt slecht weer is de viering in de Sint Petrus kerk. U bent van harte welkom!

Maria, bid voor ons

Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder, wij vragen om uw voorspraak bij de Heer: bid voor ons dat we vaster gaan geloven; bid voor ons dat we met meer graagte dienstbaar zijn; bid voor ons dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen; bid voor ons dat ons hart wijsheid leert; bid voor ons dat Jezus’ vrede in ons moge wonen; bid voor ons dat we onderkennen wat de Heer van ons vraagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *