Overweging bij Sacramentsdag:

In elke katholieke kerk staat of hangt in de buurt van het tabernakel, een Godslamp . Een klein kaarsvlammetje in een rood glas dat ons zegt: “Hij is hier!” Jezus is in de Eucharistische gedaante van het Brood werkelijk present. Brood en Wijn worden in elke Eucharistieviering waarlijk Lichaam en Bloed. Dat is wat wij als geloofsgemeenschap, als kerk, altijd als geloofsmysterie hebben doorgegeven.

Jezus is ook present in het volk dat bidt en viert. In de lezing van het evangelie. In het altaar dat gekust wordt om Hem te groeten die de ware Gastheer is. Dit mysterie vieren we elke zondag: een God die Mens wordt, een Mens die Brood wordt, maar heel in het bijzonder vandaag, met dit feest van Sacramentsdag. Voorafgaand aan elke communie bidden wij: ”Heer, ik bent niet waardig dat Gij tot mij komt”. En daarmee wordt duidelijk dat het ter communie gaan geen initiatief is van onszelf maar van Jezus! Hij komt op deze wijze naar ons. De communie is een voorrecht dat we ontvangen, van Jezus zelf! Het is dan ook goed zo één keer per jaar daarover na te denken en ervan bewust te worden dat wij, als deel van het lichaam van Christus, ook dat Lichaam van Christus ontvangen mogen. Laten we ons ervan bewust zijn dat Hij bij ons komt, en, zichzelf geeft. Dan vieren we echt Sacramentsdag, elke keer wanneer we Eucharistie mogen vieren. Een Gods Geschenk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *