HET ST. CAECILIAKOOR UDEN ZOEKT NIEUWE LEDEN

Bijna elk weekend luistert het St. Caeciliakoor Uden in onze St. Petruskerk een Eucharistieviering op met prachtige gezangen. Het koor zelf wil dit ook graag in de toekomst blijven doen. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat er nieuwe leden bijkomen. Ons verzoek is om deze boodschap zo veel mogelijk te verspreiden onder uw vrienden en kennissen in de hoop dat er diverse personen zich zullen aanmelden om eens een repetitie van het koor bij te wonen en hopelijk vervolgens lid te worden. Het koor repeteert elke donderdagmiddag van 13.15 -15.30 uur in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25, Uden.

U bent van harte welkom!

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de bij de secretaris Tineke van Gorp tel: 06-33991504 email: tinekevangorp@ziggo.nl of bij de voorzitter Alfons van den Berg tel: 06-39861481 email: alfonsvdberg@kpnmail.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *