SYNODE GESTART

Op 17 oktober jongstleden is in ons bisdom het proces gestart op weg naar de bisschoppensynode van oktober 2023. Dit gebeurde feestelijk in de Sint Janskathedraal maar ook in de 260 andere kerken van ons bisdom is en zal voor het welslagen van het synodale proces worden gebeden. Het woord synode betekent letterlijk: samen op weg. Paus Franciscus, die sinds zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk nieuw elan geeft, nodigt ons uit om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen.

De komende maanden staan -tot eind februari- vooral in het teken van luisteren. Doel van het proces: het wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de bisschoppensynode van oktober 2023 in Rome.  Deze tekst zal leidend zijn voor de marsroute van onze Wereldkerk naar de toekomst. Bidden wij van harte om Gods goede Geest en vertrouwen in de toekomst, ook die van de wereldkerk! Ten teken van onze verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk heeft de bisschop een kaars overhandigd aan elke parochie, deze kaars brandt bij het altaar in de Sint Petrus kerk in Uden, als ondersteuning voor ons gebed! Op 17 oktober jongstleden is in ons bisdom het proces gestart op weg naar de bisschoppensynode van oktober 2023. Dit gebeurde feestelijk in de Sint Janskathedraal maar ook in de 260 andere kerken van ons bisdom is en zal voor het welslagen van het synodale proces worden gebeden. Het woord synode betekent letterlijk: samen op weg. Paus Franciscus, die sinds zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk nieuw elan geeft, nodigt ons uit om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. De komende maanden staan -tot eind februari- vooral in het teken van luisteren. Doel van het proces: het wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de bisschoppensynode van oktober 2023 in Rome.  Deze tekst zal leidend zijn voor de marsroute van onze Wereldkerk naar de toekomst. Bidden wij van harte om Gods goede Geest en vertrouwen in de toekomst, ook die van de wereldkerk! Ten teken van onze verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk heeft de bisschop een kaars overhandigd aan elke parochie, deze kaars brandt bij het altaar in de Sint Petrus kerk in Uden, als ondersteuning voor ons gebed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *