Bedankt, Maria

 

Bedankt, Maria, dat je ‘ja’ hebt gezegd terwijl je voelde dat er veel van je gevraagd werd.
Bedankt, Maria, dat je ‘ja’ hebt gezegd en je zo tot  dienstmeisje hebt willen maken van God. Bedankt, Maria, dat je ‘ja’ hebt gezegd en zo hebt gekozen voor Gods bedoelingen.
Wij vragen je: help ons ook ‘ja’ te zeggen, want jouw verhaal is ook ons verhaal, omdat ook wij in het kleine leven van elke dag Gods bedoelingen mogen en moeten waar maken, in de naam van uw kind Jezus. Maria, bid voor ons Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder, wij vragen om uw voorspraak bij de Heer: bid voor ons dat we vaster gaan geloven; bid voor ons dat we met meer
graagte dienstbaar zijn; bid voor ons dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen; bid voor ons dat ons hart wijsheid leert; bid voor ons dat Jezus’ vrede in ons moge wonen; bid voor ons dat we onderkennen wat de
Heer van ons vraagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *