Gebeden om de heilige geest

Kom, H. Geest, daal als een vuur over onze wereld,
dat wij warmte bieden aan wie in de kou staan, dat geestdrift ons mag aansteken  en dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan.Geest van God, daal als een licht over ons leven, herschep ons wanneer we moedeloos zijn en angsten onze idealen verdringen. Geest van God,
beziel ons, dat uw liefde onze harten loutert. Wees een gids
voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan. Kom dan, H. Geest,
die in ons bidt en in ons werkt. Blijf ons doordringen met uw gaven en
zend uw Adem door ons heen.

-H. Geest, Gij die liefde zijt van de Vader, van de Zoon, en van ons allen.
Geef me steeds in wat ik moet denken, wat ik moet zeggen, hoe ik het moet zeggen, wat ik moet zwijgen, wat ik moet schrijven, hoe ik moet schrijven, hoe ik moet handelen, en wat ik moet doen om vooruit te gaan
op de weg van het evangelie en om uw Liefde uit te stralen naar de mensen, die Gij op mijn weg zet. Dit vraag ik U op voorspraak van Maria,
onze hemelse moeder. Kom, Heilige Geest!

-Geest van liefde, kom in mijn hart, maak het barmhartig en edelmoedig. Geest van wijsheid, kom in mijn verstand, maak het begrijpend en betrouwbaar. Geest van vrede, kom in mijn handelen, maak het mild en trouw. Geest van vreugde, kom in mijn gemoed, maak het blij en geduldig. Geest van goedheid, kom in mijn oordeel, maak het rechtvaardig en eerlijk. Geest van vriendelijkheid, kom in mijn dienstbaar zijn, maak het respectvol en waarachtig. Geest van bescheidenheid, kom in mijn leven, maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.

-Kom Heilige Geest, kom over ons. Kom en schenk ons uw gaven,
kom in ons hart met uw licht en uw vrede. Maak zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart en leid wie zelf de weg niet vindt. Geef uw gaven zevenvoud, aan ieder die op U vertrouwt. en zich geheel op U verlaat. Sta ons bij met uw liefde, dat ons einde “zalig” zij, geef ons vreugde die niet vergaat. Kom, Heilige Geest, kom over ons.

ZALIG PINKSTEREN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *