Bijzonder….

Het wordt een heel bijzondere Kersttijd! Geen publieke vieringen op een anders zo drukke kerstavond. Kerstmis in kleine kring, te vieren in alle kerken van onze parochie. Het is ongekend in onze kerkgeschiedenis. Maar voor ieders veiligheid en welbevinden is het zo wellicht het beste.

Gelukkig mogen we ons met elkaar verbonden weten via Landerd tv of de kerkomroep. Biddend en zelfs thuis zingend kunnen we toch iets van verbondenheid ervaren ook al is het totaal anders en bijzonder.

Bijzonder is ook hoeveel mensen zich, ondanks alle beperkingen, tomeloos inzetten voor onze parochie. Dat doet toch goed.

Wel moet ik nog vaak denken aan het voorjaar, toen we ook in kleine kring, van zoveel mensen afscheid moesten nemen. Aan menig tafel zal er een lege stoel staan en een pijnlijke stilte zijn.

Weet dat we aan u denken en voor u bidden.

Bijzonder is nogmaals alle inzet in onze geloofsgemeenschappen. Sámen komen we deze tijd door met God hulp en bescherming, de geboorte vierend van Gods Zoon, biddend om de trooster; de Heilige Geest.

Mede namens Pater Louis en Diaken Henk wens ik een ieder een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met waarderende en hartelijke groet!

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *