Nog geen wijzingen voor R.-K. Kerk na persconferentie kabinet op 8 december

De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.

Dat betekent dus handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. En verder geldt voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen en samenzang door gelovigen is niet toegestaan.

Er vindt op korte termijn nog overleg plaats tussen kerken en de minister en ook de bisschoppenconferentie vergadert binnenkort waarbij de (on)mogelijkheden voor de vieringen met Kerstmis worden besproken. De uitkomst van deze overleggen wordt zo spoedig mogelijk na 15 december gedeeld met de parochies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *