Kerkbalans 2021 GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Broeders en zusters,

Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom vragen de komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. 

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of baan.

Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of telefoontje kan de eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook door het aanleggen van een livestream zodat de gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn.

U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een goede livestream betekent voor een parochie een flinke kostenpost.

Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning.

Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

+ Gerard De Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *