Onze parochie wordt gedragen door vélen!

Onze parochie wordt gedragen door velen!

De Sint Petrusparochie, waartoe de geloofsgemeenschappen van Uden, Boekel, Zeeland, Volkel, Venhorst en Odiliapeel behoren, wordt gedragen door velen. Vrijwilligers in groten getale!

En Goddank mogen we rekenen op de inzet van álle pastores: diaken Van Thiel, pater Kessels en ondergetekende zijn benoemd door de bisschop. Maar gelukkig worden we trouw terzijde gestaan door: pater Nuyens, pater Snijders, pater Van de Ven, pater Driever, pastoor Ponsioen, pastoor de Bonth, diaken Van der Heijden en diaken Schepens. Het parochiebestuur is hen daarvoor zéér dankbaar. Samen trachten we vorm te geven aan de kerk van vandaag en die van de toekomst.

Nieuwe vrijwilligers zien we natuurlijk altijd graag komen.  Wees dus welkom!

 

Met veel groeten,

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *