DANK U WEL!

 

24 februari 2019 was voor onze parochie, voor mij persoonlijk en voor mijn familie een héél bijzondere dag. Hierbij mijn dankwoord van die dag.

Aan het einde van deze, voor mij persoonlijk, indrukwekkende Eucharistieviering wil ik U allen van harte danken voor uw meevieren en aanwezigheid.

-Bijzonder dank aan U, Monseigneur, voor uw komst naar de Petrus parochie, voor uw bemoedigende woorden, voor uw vertrouwen in mij gesteld. In U dank ik ook graag uw trouwe medewerkers en de medecelebranten hier aanwezig. -Veel dank aan U, beste parochianen van onze Petrus parochie; uit de zes geloofsgemeenschappen. Voor uw warm welkom, sinds september 2017, maar vooral voor alle trouwe inzet, ook bij deze viering vandaag! Een speciaal woord van dank aan de teamleden: Henk en Pieter, aan het parochiebestuur, de naaste medewerkers en werksters in onze kerken, parochiecentrum en pastorie. We laten vandaag een bruisend gezicht van de kerk zien. Laten we samen voortgaan op deze weg, in dankbaarheid en vertrouwen.

-Veel dank aan U, beste medeparochianen uit de Damiaan parochie in Helmond. Samen hebben we vele jaren vorm gegeven aan ons kerk zijn. Met grote dankbaarheid kijk ik daarop terug en ik heb er alle vertrouwen in dat het in Helmond goed zal gaan. De warme contacten zullen blijven.

-Grote waardering heb ik voor alle maatschappelijke betrokkenheid bij onze parochie, heel fijn en goed dat de Burgerlijke overheid aanwezig is!

-Heel bijzonder dank: aan ons gezin, de familie en vrienden!

Met eerbied en genegenheid noem ik natuurlijk ons pap en ons mam. Zij vieren, samen met andere dierbaren, met ons mee vanuit het Hemelse Jeruzalem.

Laten we samen in dankbaarheid en vertrouwen voortgaan, waarbij gastvrijheid in kerken, parochiecentrum en pastorie hoog in het vaandel zullen blijven staan. Ik wens U van harte vrede en alle goeds!

Extra naschrift:

Voor alle inzet op 24 februari, de prachtige Installatie viering in de kerk én de ontvangst bij de feestelijke ontmoeting in het parochiecentrum (en daarbuiten) wil ik U allen nogmaals héél hartelijk en uitdrukkelijk bedanken!

Het was een hartverwarmende en zonovergoten dag in alle opzichten!

Met veel groeten vanuit de pastorie van Uden,

Pastoor John van de Laar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *