Maagdenwijding

 

We worden allemaal geroepen door God om zijn weg te volgen een ieder doet dat op zijn of haar manier. We mogen vaststellen hoe mooi onze roepingen elkaar aanvullen en versterken. Samen vormen we één veelkleurig geheel, de Kerk, de wereld Kerk, Gods wondermooie Bruid! Op zondag 25 November kunnen we van dicht bij zo een bijzondere roeping meemaken wanneer een van onze parochianen, Irene Ceelen, in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch op het feest van Christus Koning, door onze Bisschop de Korte de maagdenwijding zal ontvangen.

Wereld wijd zijn er naar schatting 4000. Hier kort uitleg aan de hand van enkele vragen.

  1. Misschien vraagt u zich af of dit een nieuwe roeping is in onze Kerk?

Misschien denkt u: “Godgewijde maagden? Nooit van gehoord! Zeker weer iets nieuws?”

Nee nee, het is integendeel zelfs één van de oudste roepingen in onze Kerk ! Er zijn geschreven bronnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling die het bestaan bevestigen van zulke vrouwen die alles –ook het stichten van een eigen gezin- achterwege lieten omwille van Christus.

  1. Wat houdt deze roeping dan in: wat betekent zij voor onze Kerk?

Wel, het is dus zo dat sommige vrouwen in hun hart het verlangen voelen om Jezus onverdeeld toe te behoren en Hem van meer nabij te volgen, maar niet geroepen zijn tot het leven in een gemeenschap.

Wanneer zij Christus als de Liefde van hun leven ervaren, kunnen zij door het ontvangen van de Maagdenwijding een mystiek huwelijk met Hem aangaan en worden daarom “bruiden van Christus” genoemd.

  1. Welke invulling krijgt deze roeping dan concreet in het dagelijks leven?     

Godgewijde maagden leven alleen of bij hun familie, midden in de wereld. Dus niet in een gemeenschap. Ze hebben geen uiterlijke kentekens (zoals het habijt van een religieuze), behalve de ring –een trouwring- die ze bij de Wijding ontvangen en waar het mystieke huwelijksverbond met de Heer door uitgedrukt wordt.

Uiterlijk beleven ze dit heel discreet, al mogen ze er zeker wel openlijk van getuigen en is de Maagdenwijding steeds een publiek gebeuren.

Maar midden in de wereld, waar ze in werk en contacten het leven van alle andere mensen delen, moeten ze vanzelfsprekend waken over een ernstig geestelijk leven, waarin de dagelijkse Eucharistie, het Getijdengebed, Bijbellezing, persoonlijk gebed (bijv. de rozenkrans) en Aanbidding een ruime plaats krijgen. Een degelijke geestelijke begeleiding en het regelmatig ontvangen van het Sacrament van de Biecht zijn hiertoe onontbeerlijk. In een leven met een grote vrijheid is het de uitdaging om alles zijn gepaste plaats te geven en naar een gezond evenwicht te streven.

  1. Hoe verloopt (de voorbereiding op) de Maagdenwijding ? Wie komt ervoor in aanmerking?

Een kandidate moet uiteraard gedoopt zijn in de Rooms-katholieke Kerk. Zij moet, door Gods genade en bescherming, maagd zijn gebleven en bereid zijn om een degelijke theologische vorming te volgen (op haar maat).

Als zij na verloop van de nodige jaren geestelijk, psychologisch en affectief rijp en evenwichtig blijkt te zijn, kan zij toegelaten worden tot de Wijding.

Vanwege het bruidsaspect is het ook evident dat dit een exclusief vrouwelijke roeping is, zoals het priesterschap ook louter voor mannen openstaat: de één vertegenwoordigt de Bruid, de ander de Bruidegom. Zo duidelijk en eenvoudig is het.

Belangrijke momenten in de liturgie zijn de oproep van de kandidate (waarop zij zoals de kandidaat-priester antwoordt: “Hier ben ik !), de ondervraging (waarop zij zoals de aanstaande bruid antwoordt: “Ja, ik wil !”), de prosternatie (waarbij zij uitgestrekt op de grond gaat liggen) onder aanroeping van alle Engelen en Heiligen, het propositum of heilig voornemen tot een leven in zuiverheid en navolging van Christus (waarin dus ook de evangelische raden van armoede en gehoorzaamheid inbegrepen zijn). En dan vooral het Wijdingsgebed waarbij de bisschop zijn handen uitstrekt over de wijdelinge.

Symbolen die gebruikt worden in deze liturgie zijn; sluier, ring en Getijdenboek.

  • De sluier: een teken van haar toewijding aan de Heer alleen en van Zijn bescherming over haar.
  • De ring: het teken van haar mystieke en eeuwige huwelijksverbond met de Heer.
  • Het Getijdenboek van de Kerk, dat haar dagelijkse gezel zal zijn: zo zal zij, zoals alle priesters, diakens en (actieve) religieuzen en heel wat leken, haar stem verenigen ín de Kerk-Bruid met de Stem van de Bruidegom om Gods Lof te zingen en Hem de noden van Kerk en wereld voor te leggen.

In deze tijd van voorbereiding op haar wijding vragen wij u voor Irene te bidden. Dat God die Liefde is haar en ons allemaal mag overstelpen met zijn onvoorwaardelijke Liefde.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *