Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft.

Het is weer zover, de veertigdagentijd , met daarbij traditioneel onze aandacht voor de vastenactie. Dit jaar zal die bestemd zijn ter financiële ondersteuning van de uit Venhorst afkomstige pater André van Zon die werkt in Mozambique.

Naast aanhoudende politieke spanningen heeft dit land ook te lijden onder zware moessonregens. Temidden van dit alles gaat onze pater André onverstoorbaar door met het bieden van een thuissituatie aan gehandicapte kinderen en hun vaak alleenstaande moeders. In een land waar zo ongeveer gebrek is aan alles bestaat er nauwelijks aandacht voor gehandicapte kinderen, ware het niet dat er nog mensen zijn zoals pater André. Ondanks zijn hoge leeftijd ,79 jaar , blijft hij een rots van vertrouwen, hun enige houvast. En al stijgt ook pater André het water nu letterlijk tot aan de lippen, ophouden is voor hem geen optie. Waar zouden de kinderen dan naartoe moeten? Laat ons hier, vanuit ons comfortabele leventje, iets opzij leggen om het goede werk van pater André te steunen. Niets doen voor deze kinderen is helemaal ondenkbaar! Daarom zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of overmaken op: NL32ABNA 057.09.72.345 t.n.v. Stichting “Mutanyana Weru Venhorst.”

Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! Alvast hartelijk dank.

Het M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd . Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen € 11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:

U bent van harte welkom op donderdag 23 maart a.s. in het Parochiecentrum , Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur . Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 263154 of per email via: info@parochiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:

U bent van harte welkom op 30 maart a.s. in het Vriendenhuis van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel; start eveneens om 18.00 uur. Aanmelden bij Joep Trienekens, telefoon 0492-322439,of per email: j.trienekens1@chello.nl

Een Tweede Roeping?

Pastoor Theo van Osch van de Sint Petrus-parochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) heeft te kennen gegeven al enige jaren een groeiend verlangen te ervaren naar een diepere eenwording met God. In een oude kapel in Zuid-Frankrijk vond hij geruime tijd geleden tijdens een vakantie een aansprekende stilte en sereniteit die mogelijk aansluiting bij dit verlangen zou kunnen verschaffen. “Een Tweede Roeping?” verder lezen

Voltooid leven; mgr. de Korte

Voltooid leven

Het beeld van het christendom in het algemeen en van het katholicisme in het bijzonder is bij veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook voor de discussie rond euthanasie en, meer recent, voltooid leven. Het is echter van belang te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen negatieve maar een positieve insteek heeft. De Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben ons bestaan immers van God ontvangen. Wij zijn geen eigenaar maar alleen maar pachters en rentmeesters die het leven mogen beheren en behoeden. “Voltooid leven; mgr. de Korte” verder lezen