Kerstpreek pastoor van de Laar.

 

Beste medechristenen,

Wanneer je mensen mist in je leven door het heengaan van geliefden, als ziekte het leven bepaalt, wanneer een kind niet meer thuis komt, dan is het kerstfeest wellicht heel anders dan voorheen.

Ik weet dat nogal wat mensen tegen deze kerstdagen opzien vanwege de eenzaamheid die dan extra voelbaar wordt. Alle kerstreclame ten spijt, het kerstgevoel wordt er dan niet beter op.

Ook kunnen er zorgen zijn om de toekomst, afscheid in het verschiet van een zeer vertrouwde omgeving, en, van goede lieve mensen; het kan allemaal het gemoed bepalen, deze dagen.

En toch, beste mensen, horen we dezelfde oude BLIJDE boodschap: Heden is U een redder geboren, Christus de Heer. Een verhaal dat ieder jaar weer actueel klinkt. We vieren immers kerstmis in 2018!

Ook nu, juist nu, wil God ons nabij zijn, is zijn naam Emmanuel: God met ons!

Alle gemis en zorgen waar ik mee begon, krijgen in het licht van kerstmis toch een heel ander perspectief.

Bijzonder treffend vind ik een reclamespot die regelmatig voorbij komt op TV en op de Radio die luidt: Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Het nodigt uit tot zorg voor elkaar in zachtmoedigheid en respect.

De Kerststal beeldt dat ook uit!

We mogen, zoals de herders en de koningen bij de kerststal, in gedachten door de knieen gaan, biddend aangeven: God, blijf ons nabij, kijk naar MIJ, naar ons om!

We mogen ook danken…voor zoveel….in ons land van melk en honing.

Het Jezuskind ligt met uitgestrekte handen: dat ook wij elkaar de hand reiken, er zijn voor hen die het moeilijk hebben, een hand reiken van verzoening en van liefde.

Jozef, de dromer, hij is ons voorbeeld van vertrouwen.

Maria, onze moeder, bij haar kunnen we altijd terecht, zij die JA zei op het plan van God met haar.

Dat ook wij ontdekken wat Gods plan is met ons leven.

De herders, niet in tel in die tijd, dat we weten dat alle mensen gelijk zijn, zoekend naar geloof en houvast.

De 3 wijzen, de koningen, volgde een lichtende ster; heel wijs was dat; om wijsheid, levenswijsheid mogen we bidden!

We zien de os: een krachtig beest: ik wens allen die het nodig hebben die levenskracht toe, stug volhouden in het leven, wetend dat wanneer er ergens een deur dicht gaat, er elders een raam open wordt gezet.

En de ezel, een vaak eigenwijs dier, dat we, als christenfamilie eigenwijs mogen zijn in onze huidige samenleving.

Een maatschappij die wel eens wordt voorgesteld als: ik geloof niet meer in God….maar ik mis hem wel. Laten we verder kijken…onze kerk is een wereldkerk in alle landen, talen en culturen. Een familie die nog altijd groeit. Juist daarom zullen we in maart volgend jaar een zogenoemde parochiemissie houden met 5 Oegandezen, zij laten dan op scholen, in kerken en bij organisaties een springlevende kerk zien. Dat doe ik graag in Helmond en in Uden en omgeving.

Beste mensen van goede wil:

We leven in een woelige tijd; van nieuws en nep-nieuws!

Veel informatie en nog meer data; we zwemmen in een zee van gegevens doelloos rond. Mobiele telefoon steeds binnen bereik: thuis, wandelend op straat, op de fiets, achter het stuur in de auto. Er is geen rust in ons hoofd. Al die info zorgt voor stress en burn-out.

Een kind wordt geboren, de tijd staat stil, de informatiestroom stolt, ons hart smelt voor het pasgeboren kind. We mogen weer hopen, verlangen groeit, en Gods nieuwe wereld gloort aan de horizon. Zeker wanneer we wat meer naar elkaar omkijken! In alle zachtheid en met groot respect.

Van harte wens ik u Gods kracht en nabijheid toe, innerlijke rust en vrede.

Een zalig en gezegend kerstfeest, alle goeds, veel geloof én vertrouwen voor de toekomst!

John van de Laar, pastoor/deken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *