Pastoorsbenoeming; brief aan de parochianen.

Geachte Parochianen

Namens onze bisschop, mgr. G. de Korte, mag ik u namens het Bestuur van de St. Petrus Parochie het volgende mededelen:

Zes pastoors en drie kapelaans krijgen binnen ons bisdom een nieuwe taak. Zij verlaten een vertrouwde omgeving. De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken.

Bij de bisschop leeft de hoop dat nieuwe herders binnen de parochies dynamiek en missionair elan zullen brengen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat priesters zich op hun nieuwe stek spoedig thuis zullen voelen en vanuit hun verbondenheid met Christus aan hun taak inhoud zullen geven.

De voorgenomen benoemingen zullen ingaan per 1 februari 2019.

Zoals verwacht zal ook onze parochie onderdeel uitmaken van deze voorgenomen benoemingen.

Ook wij moeten het doen met de riemen die wij hebben, er is tenslotte geen overvloed aan priesters.

Specifiek voor onze parochie komt er nu zekerheid en zal per 1 februari 2019 de huidige waarnemend pastoor John van de Laar volledig beschikbaar zijn als pastoor voor onze Sint Petrus parochie, dus niet langer in combinatie met Mierlo-Hout. Hierdoor kan hij zich geheel toewijden aan onze parochie.

Hij verontschuldigd zich dan ook voor het feit dat hij als waarnemend Pastoor sinds 01-09-2017 Mierlo-Hout/Uden zo weinig zichtbaar heeft kunnen zijn in de Petrusparochie als geheel.

De bisschop is ook voornemens om kapelaan Herman Schaepman per 1 februari 2019 te benoemen voor de pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes. Misschien, in de volksmond, beter bekend als de kathedraal van Den Bosch en zijn omliggende kerken. Wij als parochie vinden het  jammer dat Kapelaan Herman Schaepman ons na ruim 3 jaar gaat verlaten. In de korte tijd dat hij bij ons als kapelaan werkzaam mocht zijn was hij was een zeer geziene Kapelaan. Verzachtend kan zijn dat het feitelijke afscheid nog even duurt.

Het parochiebestuur en de parochie wensen John en Herman veel succes, sterkte en Gods zegen bij deze nieuwe stap in hun leven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *