Advents-actie 2017

Patrick Owusu Aboagye zal op 6 januari tot priester gewijd worden in het Afrikaanse Ghana. Hij heeft een groot deel van zijn opleiding genoten in Rome, samen met onze kapelaan Herman Schaepman. Inmiddels is hij weer in Ghana, waar hij, als diaken, al actief is in de parochie.

Een delegatie van onze parochie heeft Patrick vorig jaar in Rome ontmoet en de contacten die daaruit gegroeid zijn hebben ons op het idee gebracht om dit jaar de opbrengsten van de Advents –en Vastenaktie aan te wenden voor ondersteuning van zijn werk.

Zo heeft het schooltje waar Patrick werkt dringend behoefte aan een fatsoenlijk toiletgebouw en is verbetering van de drinkwatervoorziening hoognodig. De kinderen die zich voorbereiden op de H. Communie en het H. Vormsel hebben ook al kennis gemaakt met Patrick

Graag doen wij in deze Adventstijd een beroep op uw welwillendheid om deze actie te ondersteunen middels een bijdrage in de collectebus die tijdens de advent achter in de kerk zal staan, of met een donatie via:

NL25 RABO 017 49 48 999 t.n.v. Parochie Sint Petrus onder vermelding van “Adventsactie”.

Bij voorbaat, mede namens Patrick, heel veel dank voor uw bijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *