Soep Schenken

Onze kapelaan Herman Schaepman gaat op 3 november soep schenken in het kader van eenzaamheid onder ouderen.

Daar dit gebeuren in Amsterdam plaatsvindt, wordt het voor ons natuurlijk wel een duur soepje ;-).

Maar hij kan wellicht de opgedane ervaring nog eens in onze parochie te gelden maken…..

Info: www.omasoep.nl

Werkgroep Kerkenvisie

Een verkenning naar een realistisch toekomstbeeld voor onze gemeenschap

Medio 2015 is in de Sint Petrusparochie een ambitieus project gestart: Kerkenvisie. Kort en bondig gezegd, een verkenning naar de toekomst van de tot de parochie behorende kerkgebouwen. Een operatie die helaas noodzakelijk is. Immers, een combinatie van factoren als teruglopend kerkbezoek, de afnemende inkomsten van de parochie uit collectes en beleggingen en het steeds kleiner wordende aantal beschikbare priesters om in de kerkdiensten voor te gaan, maakt het voor de parochie onmogelijk om tot een sluitende exploitatie te komen en in elke parochiekern elk weekend een eucharistieviering te houden. Lees verder “Werkgroep Kerkenvisie”

Sint Maarten in Odiliapeel

“Een bedelaar en een soldaat.

Wil jij weten hoe het verder gaat?

Op vrijdag 10 november” is er om 18.00 uur

in de kerk van Odiliapeel een Sint Maartenviering.

Je komt alles te weten over Sint Maarten

En daarna is er een lampionnentocht met Sint Maarten te paard en de bedelaar. Na afloop is er vuur en iets lekkers op het Terraveenplein.

Enne…. breng natuurlijk je (zelfgemaakte) lampion mee!