4 Jubilarissen bij het St. Caeciliakoor in Uden

Op 20 december jl. zijn er na de eucharistieviering van 10.30 uur in de St. Petruskerk 4 personen onderscheiden.

Zij zijn onderscheiden omdat zij zich jarenlang ingezet hebben voor de muziek ten dienste van de liturgie. Het gaat hier om onderscheidingen van 25 jaar, 2 van 40 jaar en 1 van 50 jaar. Deze onderscheidingen betekenen niet dat zij evenzovele jaren lid zijn van het St. Caeciliakoor. Het zou kunnen maar in de meeste gevallen zijn die jaren op diverse plaatsen en in diverse koren opgebouwd. Op het moment dat zij een jubileum hebben, vraagt het koor waar zij op dat moment lid van zijn de onderscheidingen aan bij de St.Gregoriusvereniging.

Onderstaande personen hebben een onderscheiding ontvangen:

De eerste dame die een onderscheiding heeft ontvangen voor haar 25 jarig jubileum is Maria van den Broek. Zij is de sopraan in het koor die o.a. de solo’s voor haar rekening neemt. Zij is na haar lagere school lid geworden van een jongerenkoor. Later is zij bij het St. Caeciliakoor in Elst gaan zingen, alwaar zij ook bestuursfuncties heeft bekleed. Een leuk voorval tijdens een vakantie in Hongarije heeft haar doen besluiten om zangles te gaan volgen hetgeen geresulteerd heeft in optredens in de Mattheus Passion. Nu treedt zij nog regelmatig op tijdens uitvaarten, bruiloften en matinees. In 2016 is zij lid geworden van het ST. Caeciliakoor in Uden waar zij een graag gezien en zeer vrolijk lid is die geen repetitie overslaat en bij elke eucharistieviering aanwezig is ondanks de autorit van uit Elst.

 

De tweede dame die een jubileum heeft is Ria Wassenberg ,zij is reeds 40 jaren bezig met liturgische muziek en 40 jaren in Uden. Zij is begonnen bij het Rouw- en trouwkoor, het zogenaamde Petruskoor dat destijds alleen uit dames bestond. Later is het een gemengd koor geworden. In augustus 2008 werden twee kerken in Uden gesloten en de koren werden samengevoegd en het St. Caeciliakoor Uden werd geboren en Ria werd daar lid van. Zij is een trouw koorlid en nagenoeg altijd aanwezig bij de repetities en de eucharistievieringen.

 

De derde jubilaris is Marcus de Haard, de dirigent van het St. Caeciliakoor Uden. Hij viert een 40-jarig jubileum. Niet alleen als koorlid maar ook als dirigent. Ondanks dat hij maar 48 jaar is, is hij al 40 jaren bezig met liturgische muziek. Op 8-jarige leeftijd begonnen in een kinderkoor bij de Heilige Landstichting. Via zijn muzikale opleiding bij het Utrechts Conservatorium en diverse masterclasses is hij dirigent geworden bij diverse koren. In 2006 werd hij dirigent van het Pauluskoor in Uden en na de samenvoegingen van drie Udense koren werd hij in 2008 dirigent van het St. Caeciliakoor en is dit nog steeds. In 2012 werd hij benoemd tot consulent Kerkmuziek bij de parochie.De hoogtepunten die Marcus met het koor bereikt heeft, zijn o.a. de missen die gedurende 3 jaren op de tv zijn uitgezonden en de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart met Pasen.

De laatste jubilaris is Jacques Ghijsens. Hij heeft een onderscheiding ontvangen voor een 50-jarig jubileum. Als iemand vroeger dicht bij een kerk woonde dan was de gang ernaartoe maar klein en had dat bepaalde gevolgen. Het gevolg was dat hij in Boxtel al snel lid geworden is van een kinderkoor waar de muzikale basis gelegd werd voor zijn verdere leven. Jacques werd onderwijzer waarbij zijn muzikale kwaliteiten opvielen. Tijdens de leergang waar hij het Ward NO getuigschrift kreeg, kwam ook Gregoriaans aan bod. Toen in 2005 in Uden het koor les Chanteurs Gregoriens werd opgericht, werd hij direct lid. Ook heeft hij muzieklessen gegeven aan de Mavo in Heesch. Jacques zingt al vanaf 1985 in Uden in diverse koren zoals het Uitvaartkoor, het St. Caeciliakoor en Les Chanteurs Gregoriens.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *