Pastoraat

Pastoor John van de Laar

Het basispastoraat in een parochie bestaat uit een veelheid aan taken, variërend van de toediening van sacramenten en geloofsverkondiging tot maatschappelijk werk en persoonlijke contacten.