In- en uitschrijven

Waar wordt u geregistreerd in de parochie

In elke parochie bestaan drie verschillende adminstraties.

Pastorale administratie.

Deze bestaat uit verschillende handgeschreven boeken waarin doop, vormsel, huwelijk en overlijden van iedere parochiaan worden opgetekend. Het spreekt vanzelf dat men zich in deze adminstratie niet zomaar kan laten inschrijven maar alleen door een werkelijk ontvangen sacrament.

De ledenadministratie.

Dit is een groot digitaal bestand met naam, adres en andere gegevens die voor de parochie van belang kunnen zijn. Verhuizingen e.d. worden er automatisch in verwerkt. De ledenadministratie is ook nodig voor financiële regelingen zoals de gezinsbijdrage en rekeningen bij bijvoorbeeld huwelijk(jubilea). Bereikbaar in het parochiecentrum van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De financiële administratie.

Voor vragen over kerkbijdrage/grafrechten/financiële aangelegenheden: bereikbaar maandag en donderdag van 09.30-12.00 uur

Inschrijven.

Voor een correcte en complete inschrijving als lid van de parochie zijn enkele gegevens nodig zoals onder andere, naam en adres. Hieronder vindt u een formulier waarmee u zich aan kunt melden als lid van de parochie Sint Petrus.

Inschrijfformulier parochie

U kunt ook een telefoontje plegen naar het Parochiecentrum 0413-263154 dan komt iemand van het team kennismaken.

Bijdragen

Elke parochie kan alleen bestaan dankzij de bijdragen van de parochianen. Als u daar meer over wilt weten klik dan hier.

Uitschrijven

Bij het uitschrijven van personen uit de parochie is een aantal handelingen nodig. Een telefoontje of mail naar het secretariaat met de mededeling: “Ik wil uitgeschreven worden!”, volstaat helaas niet. Het is van belang om precies aan te geven wat u wilt veranderen, bijvoorbeeld:

  • geen post meer vanuit de parochie,
  • geen lid meer zijn van de Rooms Katholieke kerk
  • aantekening van kerkverlating in doopregister

En tenslotte: Geldt de vraag voor alle gezinsleden of alleen voor een specifiek gezinslid. 

Om een en ander toch niet al te ingewikkeld te maken heeft het bisdom een standaardformulier aangemaakt waarmee men zich kan afmelden als lid van de RK.Kerk. Het formulier dat tot de meest volledige uitschrijving leidt vindt u hieronder:

voorbeeldformulier-verzoek-tot-kerkverlating ar

Opzeggen van uw parochiebijdrage kunt u alleen zelf bij uw bank doen..