Doopvoorbereiding

Doopvoorbereiding

Wat is het Heilig Doopsel?

Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen.

Door het doopsel word je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofs­gemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn.

Op weg naar het doopsel: stap voor stap!

  1. U meldt zich aan bij het Parochie-secretariaat. Er wordt dan nog geen doopdatum afgesproken.
  2. Dan neemt de priester of diaken die uw kind doopt contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek..

Waar?

De doopviering kan plaatsvinden in de St. Petruskerk in Uden of in een van de andere kerken van de Parochie St. Petrus (dus in de kerken van Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel of Zeeland).

Kosten?

Het doopsel is gratis. Bovendien krijg je van de parochie een doopkaars als geschenk. Wel is het voor de hand liggend, maar niet verplicht, om (als u dat nog niet doet) deel te nemen aan de jaarlijkse gezinsbijdrage (zie bijlage). Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning van de geloofsgemeenschap is altijd welkom op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0151 9047 58 van het Kerkbijdragefonds Parochie St. Petrus onder vermelding van “vrijwillige bijdrage i.v.m. doopsel”.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met het Parochiesecretariaat, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoonnummer:  0413-263154

U BENT VAN HARTE WELKOM!