Huwelijksvoorbereiding

Het Kerkelijk Huwelijk

Het huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Als gelovigen mogen we daaraan toevoegen: het is een ‘sacrament’, een teken van Gods genade. Je zou kunnen zeggen: het Kerkelijk Huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God. Jullie vragen Gods zegen over jullie huwelijk en Hij wil er graag bij zijn en dat doet Hij in deze Sacramentele viering maar ook door mensen van de Kerk, die Hem zoeken en die jullie willen helpen om dat grote geluk, werkelijk tot een levenslang geluk te doen uitgroeien. Een geluk dat niet alleen voor jullie tweeën vruchtbaar zal zijn, maar ook voor de mensen met wie je leeft en uiteraard ook voor de eventuele kinderen.

Waarom Huwelijksvoorbereiding?

Als je wilt trouwen, is dat geen ééndagsbeslissing. Het gaat om een ingrijpende en weloverwogen keuze waar heel veel levensgeluk van afhangt. Het gaat om liefde en leven, om geluk en toekomst. Als je ervoor kiest om met iemand verder te gaan door het leven… dan hangt daar eigenlijk alles van af. Een huwelijk is zo iets groots, dat je het eigenlijk nergens mee kunt vergelijken. Niet met een huis. Niet met een baan. Het is een levenskeuze.

Daarom is een goede voorbereiding belangrijk. Omdat jullie huwelijk te belangrijk is om snel even te regelen. Omdat het trouwen voor de kerk niet zomaar is “omdat het erbij hoort.”

Daarom willen wij vanuit de Parochie Sint Petrus met jullie, de a.s. bruids­paren, stil­staan bij deze belangrijke stap in jullie leven. We willen jullie samen laten bezinnen op de beteke­nis van jullie relatie voor elkanders levensgeluk en we willen jullie enig zicht geven op de betekenis van jullie huwelijk voor de geloofsgemeenschap en de plaats die jullie kunnen innemen in die geloofs­gemeenschap.

Kosten?

Voor het kerkelijk huwelijk wordt een bijdrage gevraagd. (pagina Tarieven) De voorbereiding is gratis.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met het Parochie-secretariaat, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden,

Liturgie van de Huwelijksviering

Klik op onderstaande links voor de keuzemogelijkheden bij de liturgie van een huwelijksviering:

Huwelijksliturgie met eucharistie

Huwelijksliturgie met woord en gebedsdienst

Huwelijksjubileum.

Voor ’n H. Mis (uit dankbaarheid) voor ‘n huwelijksjubileum is het goed om ruim van te voren de parochie hierover in te lichten en de datum en tijd te bespreken. Dit om teleurstellingen v.w.b. datum en tijd te voorkomen. Ook voor het evt. maken van een Misboekje zal de parochie u graag advies geven. Voor eventuele tekstkeuzes zie alvast de download-link:

Liturgie huwelijksjubileum