MET VERTROUWEN DE TOEKOMST IN!

Afgelopen weekend vierden we in de Petrus kerk het sacrament van het Vormsel en van de Eerste Communie. Het waren mooie en sfeervolle vieringen. Het sámen vieren raakte de mensen echt! In het bijzonder op zondag, met een zo volle en toch zo stille Sint Petrus kerk. Alles liep heel sereen, er was eerbied voor het Heilige. We zien duidelijk dat het Familiepastoraat een dragende kracht is in onze parochie. Toekomstbestendig. Een woord van dank aan het hele team van Petrus 2.0, aan de koster en de trouwe acolieten, aan het koor Deux Bornes. We gaan door op de weg van: samen voorbereiden én samen vieren!                     

Pastoor John van de Laar.

BIJZONDERE VIERINGEN:

We vieren in de Sint Petrus kerk te Uden op:

Zaterdag 8 juni om 18.30 uur:

Het sacrament van het Vormsel

Zondag 9 juni om 10.30 uur

Het sacrament van de Eucharistie in de Eerste Heilige Communie

Viering van de Eerste Communie en van het Vormsel

Vanaf september vorig jaar kwamen de kinderen samen in het parochiecentrum van Uden om zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. Groep 4 bestaande uit 29 kinderen werd geleid door Patricia en Jesse. Het is dit jaar een enthousiaste groep. Ook de vormselvoorbereiding is gaande geweest vanaf september vorig jaar in groep 7 en 8. Een flinke betrokken groep. De ouders waren beter betrokken bij het proces dan voorafgaande jaren, via de oudercatechese door diaken Ton. Aansluitend vierden we elke keer samen in de Petrus kerk. Kortom; het familie pastoraat met 95 gezinnen en daarnaast nog het tienerpastoraat in onze parochie, is een zegen en staat voor een toekomst waarin krachten zijn gebundeld! In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf als gebroken brood. Daarin is Hijzelf levensecht onder ons aanwezig. Mogen wij deze eeuwenoude kern van de Eucharistie ook aan de nieuwe generaties, aan onze kinderen, blijven doorgeven. Door samen te komen en ons geloof met elkaar te blijven delen. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in concrete daden. Geloven kunnen we niet in ons eentje, geloven dat doe je samen. Dat is de kernboodschap van het familie pastoraat. En dit alles in de kracht van de Heilige Geest wat we vieren in het Vormsel. Een woord van veel dank en waardering is hier zeker op zijn plaats aan alle teamleden van Petrus 2.0. Samen vormen zij het bruisend gezicht, bestaande uit veel toewijding, zorg en plezier. Super bedankt!   Pastoor John van de Laar.

Priesterkoor Petruskerk gerenoveerd

Afgelopen week is het priesterkoor opnieuw gepolijst en zijn de rode lopers (90 jaar oud) vernieuwd. Misschien denkt u, maar vanuit de kerk zag alles er netjes uit, echter dichtbij genomen zaten er gaten in de lopers en de vloer was echt aan onderhoud toe. Uiteraard blijft de kleur van de (nieuwe) lopers rood, en de tegels van het priesterkoor kunnen er weer vele jaren tegen. Het zal zeker een verademing zijn voor de poetsploeg, die vanaf nu ook eer zullen hebben van alle poetswerk, wat zo trouw, week na week, in de grote Petrus kerk gebeurd. Dit verdient alle waardering en veel dank!

Pastoor John van de Laar.

Druk bezochte openluchtmis in Volkel.

Op zaterdagavond 18 mei jl. werd bij de prachtige Mariakapel aan de Kloosterlaan in Volkel de, inmiddels, traditionele openluchtmis gevierd. Deze viering werd door ongeveer 75 kerkgangers goed bezocht ondanks dat donkere luchten de viering dreigden te verstoren maar gelukkig bleef het droog en de temperatuur was ook aangenaam. De H. Eucharistie werd opgedragen door pater Jinu geassisteerd door diaken Henk van Thiel. Het geheel werd erg mooi muzikaal opgeluisterd door Jeanne van de Rijt en Ria Toonen.

Voor de eerste keer werd deze   H. Mis opgedragen aan het antieke draagbare altaartje van meer dan 200 jaar oud. Dhr. Jan Coppens heeft er voor gezorgd dat dit altaar voortaan bij de openluchtmis gebruikt kan worden. Een prachtige aanwinst. Heel hartelijk dank hiervoor!!

GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte

Begin mei was ik met een groep zieken in Lourdes. Zes dagen geen nieuws maar concentratie op de vieringen en de gesprekken met de zieken. Tijdens een bedevaart komt het beste in een mens naar boven. Mensen zijn vriendelijk, geduldig en behulpzaam. Terug in Nederland ging ik weer kranten lezen. Wat een contrast met de dagen in Lourdes. De oorlogen in Oekraïne en Gaza zaaien nog dagelijks dood en verderf, in Duitsland worden politici in elkaar geslagen en in onze universiteitssteden wordt de sfeer steeds grimmiger door het geweld van groepen studenten. Al veel langer kennen wij geweld tegen brandweermensen en ambulancepersoneel. Verbaal geweld, zo blijkt steeds meer, kan heel gemakkelijk omslaan in fysiek geweld.

Verruwing
Voor zover ik kan zien, is de verruwing van de samenleving al jaren aan de gang. Op sociale media wordt steeds meer beledigd en gescholden.

Lees verder “GRIMMIGE SAMENLEVING, door Mgr. dr. Gerard de Korte”

PINKSTEREN 2024

Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Maandag 20 mei 09.00 uur

Heilige Jozefkerk Venhorst:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Heilige Antonius Abt kerk Volkel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur Openluchtmis

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Pinksteren; het feest van de Geest

De heilige Geest, wat en wie moeten we ons daarbij voorstellen? Een vader, een zoon, dat zijn begrippen die wij kennen vanuit onze leefwereld. Maar geest is toch een ander verhaal. Ook binnen de Kerk in al haar denominaties is de heilige Geest een ruim begrip.

Want de Geest zorgt voor vernieuwing en verandering, maar is ook de Inspirator die vorm heeft gegeven aan het denken zoals die door generaties voor ons is vormgegeven en doorgegeven om te bewaren. Ook in deze zin is de Geest een onvatbaar iets. We kunnen Hem niet naar onze hand zetten. Gods Geest is niet te manipuleren naar menselijke maatstaf of norm. Dat alles overstijgt Hij! In God is geen verdeeldheid te vinden, Vader, Zoon en Geest zijn één in wezen met elkaar. Zit daarin ook niet de kracht van de Geest? Dat Hij aanvult wat ons als mens ontbreekt? Zijn zeven gaven zijn: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods Naam. Daarom bidden we vandaag dat Gods Geest ons hart mag vervullen, opdat wij kunnen groeien in leven en geloven binnen de ruimte die de Geest ons gegeven heeft binnen en buiten de Kerk! De Geest immers waait waar Hij wil.

Vol van Gods geest:

Pinksteren is het slotfeest van Pasen. Na zeven maal zeven dagen is de paastijd voltooid. Met Pinksteren is de maat vol; dan vieren we de komst van de H. Geest, die maakte dat het huis waar de leerlingen verbleven, van Hem vervuld was! In onze kerken, in ons huizen, waar wij als leerlingen van Jezus samenkomen, bidden we, dat ook wij vervuld mogen worden van die H. Geest. Die adem van God, die hevige wind die alles in beweging zet, mag ook ons vervullen. Ook wij mogen in de kracht van de Geest een nieuwe taal gaan spreken. Een taal waarvan de woorden de harten van de mensen zullen raken.

Met Pinksteren breekt een nieuwe tijd aan. De leegte die Jezus heeft achtergelaten na zijn hemelvaart, is helemaal vervuld door de Geest. De tijd van stil zwijgen gaat over in de tijd van vrijmoedig spreken en getuigen. Het einde van de paastijd is dus ook een nieuw begin. Een doorstart eigenlijk. Want nu kan de kerkgemeenschap pas echt gaan groeien. De Geest waait waar Hij wil en werkt zoals Hij wil. Daarvan getuigt ook Paulus. Hij kon zien dat die Geest van God op verschillende manieren in heel veel verschillende mensen zijn werk doet. Dat wij op de dag van Pinksteren de vurigheid van geloof mogen ontvangen om in deze wereld echt beeld en gelijkenis te zijn van God. Om vrede en vreugde te brengen aan alle mensen van goede wil.

Zalig Pinksteren!

Gebed:

Kom, Adem van God, blaas ons leven in, en maak ons tot mensen die handelen in uw geest, opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren. Kom, Kracht van God, ondersteun ons, versterk onze goede wil, dat we het goede willen voor iedere medemens, en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven. Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast, opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus’ idealen, en, daarvan getuigen!

Rondleidingen Sint Petrus kerk Uden.

De Petruskerk in Uden is een schitterend monument in de neo-romanogotische stijl, van de hand van architect Carl Weber. Na een bouwtijd van slechts drie jaar is deze koepelkerk gereedgekomen in 1890. Om tegemoet te komen aan de vraag van velen, hebben we rondleidingen georganiseerd. Ervaren rondleiders vertellen je alles over de bijzonderheden in en de ontwikkeling van de kerk vanaf de bouw tot heden. Zij laten je boeiende dingen zien die je daardoor ook in andere kerken gaat zien, b.v. tijdens  vakanties en laten je verwonderen over het glas in lood uit vier verschillende perioden.
Algemene rondleiding:   Zaterdag 18 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Glas in lood rondleiding: Zaterdag 25 mei 2024 van 14.30-16.00u.

Deelnemen aan de rondleiding(en) kan door aanmelding via info@parochiesintpetrus.nl                      of  0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)

De kosten per rondleiding zijn € 7,50 pp, inclusief naslagwerkje. Kinderen gratis.
N.b.: de rondleiding gaat niet door bij een eventuele uitvaart.