Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Afscheid Jan de Laat als organist van het St. Caeciliakoor

Jan heeft aangegeven te gaan stoppen als vaste organist in de St. Petruskerk, daar de leeftijd nadert waarop het verantwoord is om dit te doen. Hij speelt al 65 jaar orgel en piano, deels als docent. Hij is onbetwist dé organist die de liturgische muziek in Uden groot heeft gemaakt. Zo ook in de Petrusparochie, waar Jan al 36 jaar met veel plezier het orgel bespeelt.

Jan is ook betrokken geweest bij de fusie tussen de drie koren, en voorzitter geweest van het St. Ceaciliakoor, en lid van de muziekcommissie. Een beroep doen op Jan was nooit vergeefs. Jan heeft met dirigent Willy Brouwers samengewerkt, en nu al een groot aantal jaren met Marcus de Haard bij het Ceaciliakoor. Zijn grote liefde gaat uit naar het Gregoriaanse gezang. Dat blijkt ook uit zijn passie voor Les Chanteurs Gregorian.

We gaan Jan missen, zowel als persoon als organist!  We hopen dat hij nog lang mag genieten van de liturgische muziek en we wensen hem alle mooie dingen toe die nog op zijn levenspad komen.

Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht

In juni 2025 is Boekel 100 jaar gezegend met de monumentale Sint Agathakerk. Een gebouw waarmee bijna iedereen wel een binding heeft vanwege een doop, een communie of Vormsel, een huwelijk, een overlij- den of een bijzonder jubileum en natuurlijk de talloze eucharistievieringen. Deze mijl paal in de Boekels kerkgeschiedenis laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Een zevenkoppig comité is al maan den bezig met voorbereidingen. Het eeuwfeest van de Sint Agathakerk start op zon- dag 1 juni 2025 met een feestelijke Pontificale Hoogmis om 10.30 uur. De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. dr. Gerard de Korte heeft toegezegd om in deze viering voor te gaan.

Mannenkoor St. Agatha, seniorenkoor De Blijde Herfstklanken en ‘Imémato’ zijn inmiddels benaderd en hebben in principe toegezegd om deze feestelijke viering muzikaal op te luisteren met hun zang en muziek. In de feestweek die volgt op zondag 1 juni wordt alles uit de kast gehaald om groot en klein, jong en oud, te betrekken bij het 100 jarig bestaan van de St. Agathakerk.

Lees verder “Eeuwfeest Sint-Agathakerk komt in zicht”

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor onze bedevaart weer begonnen en hopen wij ook dit jaar weer met ongeveer 250 pelgrims naar Kevelaer te mogen trekkenDe Broederschappen uit Ravenstein, Veghel, Oss en Wijchen – Beuningen (allen met omgeving) organiseren dit jaar samen de bedevaart. Over de invulling van deze dag kunnen we helaas nog weinig melden, omdat we nog met diverse koren, gilden en geestelijken in overleg zijn. Wat we wel weten is dat we op zaterdag 24 augustus a.s. vanaf de diverse opstapplaatsen naar Kevelaer vertrekken.

Lees verder “Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 24 augustus 2024”

Onthulling gedicht aan de St. Petruskerk

In november vorig jaar werd pastoor Van de Laar van de St. Petrusparochie benaderd door Udens stadsdichter Maarten v.d. Elzen om een gedicht van hem aan de kerk te bevestigen. De Kruisherenkapel en de Abdij van de Birgittinessen waren immers ook al gesierd met een van zijn gedichten. Om de kosten te dragen werd als sponsor de ‘buurman’ van het kerkgebouw gevonden: Notariskantoor Gerrits en Van Gulick zou de kosten op zich nemen.

En zo geschiedde: op 30 juni vond op gepaste feestelijke wijze de onthulling plaats van het gedicht ‘Petruskerk’, waaruit hier een strofe:

Zoveel emotie zoveel gebeurtenissen,

Van doop tot uitvaart, bruiden in het wit

En muziek die dwars door je heen gaat

Wierook, engelen, zilver en goud troosten

Wie het gedicht in zijn geheel wil lezen is natuurlijk van harte welkom om op het kerkplein een kijkje te komen nemen.

Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen


U bent weer van harte welkom op dinsdag 2 juli 2024 in het
Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen
met een korte dienst van woord, gebed en communie.
Vervolgens is er koffie en thee.

Onthulling gedicht

Rectificatie

In het Udens Weekblad van woensdag 26 juni werd op de voorpagina onder de kop Nieuwe onthulling in Udense Poëzieroute: ‘Petruskerk’ abusievelijk vermeld dat de mis van aanstaande zondag 30 juni om 10.15 begint.

Dit moet natuurlijk zijn 10.30.

Onthulling gedicht

Zondag 30 juni zal na de mis van 10:30 uur buiten bij de ingang van de kerk een kleine ceremonie plaatsvinden. Hier zal de pastoor een gedicht van stadsdichter Maarten van den Elzen over de Petruskerk onthullen. (Bij slecht weer in de kerk). Aansluitend is er op 30 juni gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de koffie of thee in het parochie centrum.

De 4-daagse eucharistieviering in Nijmegen met het St Caeciliakoor

De 4-daagse eucharistieviering in Nijmegen

Op zondag 14 juli gaat het St. Caeciliakoor naar Nijmegen om in de Stevenskerk de 4-daagse eucharistieviering met nog 2 andere koren op te luisteren.

De reis naar Nijmegen gaat met een bus waar nog plaats is voor 10 personen.

Na de viering wordt er geluncht in restaurant De Hemel.

De viering begint om 10.00 uur. De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Parochiecentrum in Uden.

Als je mee wilt dan bedragen de kosten per persoon voor de bus € 12,50 en voor de lunch € 25,-. Met uitzondering van het eerste drankje dienen de volgende drankjes zelf afgerekend te worden.

Aanmelden op het Parochiecentrum waarbij tevens de kosten contant dienen te worden afgerekend.

Let wel: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, er zijn maar 8 plekken vrij.

Het bestuur van het St. Caecliakoor Uden

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig jaar 2025

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid om een bedevaart naar Rome te maken. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen bieden in de meivakantie een Nationale Bedevaart naar Rome aan.

Programma
Tijdens de reis wordt een volledig verzorgd aangeboden. We bezoeken de graven van de apostelen, de grootste Mariakerk ter wereld, kerken die voor Nederlanders in Rome belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell’Anima. We wandelen langs plekken van hoop en uiteraard nemen we deel aan de audiëntie met de paus. Er staat ook een Nederlandse mis in de Sint-Pieter op het programma. Ook worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden.

Vervoer naar Rome

Voor deze bedevaart naar Rome kunt u kiezen uit vervoer per bus of vliegtuig. Bij de busreis hoort een overnachting tijdens de heen- en terugreis. De vliegreizen vertrekken vanaf diverse luchthavens in Nederland of vlak over de grens in België en Duitsland. In Rome maken we gebruik van het openbaar vervoer. Er is tevens een speciale jongerenreis per nachttrein. Deelnemers aan het familie-arrangement kunnen ook kiezen om met eigen vervoer naar Rome te reizen.

Hotels
We logeren in goede hotels (religieuze huizen) op gunstige plekken in het centrum van Rome en op loopafstand van het openbaar vervoer. Het verblijf is op basis van halfpension (inclusief Italiaans ontbijt en diner). Lunch is steeds op eigen gelegenheid in de stad.

Jongeren
Speciaal voor jongeren van 16 t/m 29 jaar is er een apart jongerenprogramma.

Gezinsarrangement
Gezinnen die aan deze bedevaart willen deelnemen, kunnen desgewenst inschrijven voor het speciale gezinsarrangement.

Het Familiepastoraat van bisdom Den Bosch verzorgt een speciaal gezinsprogramma. Gericht op kinderen tot en met 18 jaar en hun ouders. De kamers voor gezinnen die deel willen nemen aan dit speciale programma zijn beperkt. Dus weer er snel bij! De gezinnen worden voor nu ingedeeld in Casa Mater Mundi.

Aanmelden kan via het Huis van de Pelgrim in Maastricht!

T: 043 – 3215715 van 09.00u tot 13.00u

E: info@huisvoordepelgrim.nl 

Hoogfeest Petrus en Paulus

Hoogfeest: Petrus en Paulus 29 juni:

We gaan naar Rome! We gaan op bedevaart, op pelgrimstocht. Met  het eigen bisdom, met de parochie. We gaan het graf van Petrus bezoeken. En boven dat graf toornt majestueus de St. Pietersbasiliek uit, de hoofdkerk van ons katholicisme. U kunt daarin uren ronddwalen, zoals u trouwens dagenlang kunt zwerven in de mooiste stad die ik ken: Rome.  Het zal dus geen teleurstelling worden, op voorwaarde dat u goed ter been bent. U gaat op zoek naar Petrus. Een rots die steun en vertrouwen geeft. Een rots die staat als een huis. Een rots in de branding. Een rots waarop je bouwen kunt. De kerk heeft zulke rotsen nodig, dringend nodig. Ik vind paus Franciscus een dergelijke rots. Het is mijn stellige overtuiging dat de uitoefening van ons geloof zich niet mag beperken tot een verticale lijn van God naar mij en van mij naar God, maar dat God daarnaast van ons een horizontale lijn verlangt. Van mens tot mens. Van mens tot medemens. “Gij zijt Petrus. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. En de poorten der hel zullen Haar niet overweldigen.” Toch was Petrus maar een gewoon mens, feilbaar en zondig. Weet u nog? Hij viel in slaap toen hij moest waken. Hij ging op de vlucht in de Hof van Olijven. En hij verloochende zijn Heer drie keer vóór de haai kraaide. Zo op het eerste gezicht niet erg fraai, niet erg rotsvast, niet erg heilig.  Petrus, de steenrots. De rots in de branding, de soms kwetsbare rots die al meer dan 20 eeuwen de kerk draagt en de stormen van de tijd trotseert. Die kerk zijn wij. Eén lichaam met vele ledematen. Ook al zijn we niet gaaf en niet perfect. Er zijn dus kansen voor ons.      Pastoor John van de Laar.

Poëzie siert Petruskerk

Op zondag 30 juni, daags na het hoogfeest van Petrus en Paulus (29 Juni), zal na afloop van de mis van 10.30 tijdens een kleine ceremonie voor de ingang van de St. Petruskerk een gedicht van stadsdichter Maarten van den Elzen worden onthuld dat aan de linkerzijde (noordzijde) van de ingang is bevestigd. De pastoor zal aan het einde van de mis de aankondiging doen dat dit staat te gebeuren. Als iedereen buiten is zal de pastoor een korte toespraak houden, daarna zal Maarten van den Elzen het gedicht voordragen en de feitelijke onthulling plegen. Het geheel zal worden opgeluisterd door de vrolijke klanken van de accordeon van Niels. Als alles achter de rug is, is er de gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting in het Parochiecentrum. Als er onverhoopt sprake zou zijn van hevige neerslag op het genoemde tijdstip, dan zal de ceremonie binnen in de kerk plaatsvinden.