Indiase Priester stagiair komt naar onze parochie

Met ingang van vrijdag 10 december 2021 zal Pater Jinu Chacko uit India, aangekomen in Nederland op 4 oktober jongstleden, een stage komen doen in onze Sint Petrus parochie. Hij komt hier om zich rustig in te werken in de Nederlandse kerk. Hij betrekt een eigen appartement en zal mee eten in de pastorie. De stage is op verzoek van en wordt bekostigd door het bisdom van Den Bosch. We heten Pater Jinu van harte welkom en wensen hem alle zegen en succes. En als u hem tegenkomt: maak rustig een praatje! Ik ken Indiase priesters als heel open en attent van aard. Pater Issag, momenteel pastoor in Gemert en omgeving, heeft ook toen hij aankwam in Nederland, zijn stage bij mij mogen doen in Helmond in het verleden. Kortom: ik heb er alle vertrouwen in!

Pastoor John van de Laar.

WIJ HIELDEN ALLEN VEEL VAN HEM

Wij hielden allen veel van hem. Maar pastoor Ponsioen hield ook van U en van jou.

Hij was dankbaar dat hij zo welkom was, dat hij zoveel vertrouwen kreeg van U en van jou. Hij vond zich een gezegend mens.

Ook wij zijn dankbaar voor de warme hartelijkheid die wij mochten ontvangen rond de dagen van zijn overlijden.

Dank, heel veel dank hiervoor.

Resi van Hettema

Familie Ponsioen

Familie van Hettema

Vieringen vervallen c.q. verschoven onze Petrusparochie

 

Zoals te zien in onderstaande artikel van de bisschoppen zullen álle avonddiensten vanaf nu komen te vervallen. Dat betekent dat de avonddiensten van maandag tot en met vrijdag in de dagkapel  van de Petruskerk vanaf nu aanvangen om 16.00 uur.

De avondvieringen in de Petruskerk op de zaterdagen van 18.30 uur komen eveneens te vervallen en worden verzet naar de s’middags  16.00 uur.

Alle vieringen op kerstavond 24 december gepland komen te vervallen. Op deze datum vindt er enkel een besloten Gezinsviering Petrus 2.0 plaats om 16.00 uur.

De avondvieringen in onze andere kerken vervallen eveneens.

 

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

“Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur” verder lezen

Woorden van pastoor John van de Laar

Tussen licht en duister….
Het was in Bernhoven dat ik het verdrietige nieuws vernam van het heengaan van goede collega pastoor Inno Ponsioen. Een aantal zondagen geleden mocht ik hem de ziekenzalving thuis toedienen. Hij was dankbaar voor zijn rijke priesterleven. En Uden is hem veel dank verschuldigd voor zijn pastor zijn, als mens tussen de mensen! Ik zal hem missen. Hij is en blijft een groot voorbeeld voor velen! Hij leeft nu in het LICHT!

In het duister…
Het overkwam mij zomaar uit het niets: een longontsteking én Covid19. Ik was zo ziek van het ene op het andere moment…Zo snel als ik ziek werd, zo herstelde ik weer enigszins…Het was even duister, de ziekenzalving door pastoor Pieter Scheepers, het kenbaar maken van mijn wensen wanneer dingen anders zouden lopen, het gaf rust en licht in het duister. Zeker geen angst! Dat is geen verdienste, maar genade. Dit gebeuren van twee weken zal zijn plek weer krijgen. Wel is heel duidelijk dat de inentingen met Pfizer mijn redding zijn gebleken, daarom ook de korte opname. Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn familie! Aan de parochiemedewerkers!
Tenslotte; ik ontmoette in Bernhoven Bas, die mij verpleegde. Hij nam alle tijd voor mij, kon goed luisteren en troosten. De tranen zaten immers wel eens hoog. Maar, het zijn de tranen die de ziel verlichte. VEEL DANK AAN ALLE ZORGPERSONEEL VAN BERNHOVEN!! Kortom: in alle opzichten; van het duister naar het licht! Tenslotte vernam ik zojuist dat ik uit quarantaine mag, er zijn geen virusdeeltjes meer aangetroffen vanuit een test in Bernhoven. Wat een opluchting!

Vanwege de uitvaart van pastoor Inno Ponsioen geen openbare viering a.s. zondag!!

Vanwege de uitvaart van pastoor Ponsioen die zal plaatsvinden op zondag 28 november as. om 10.30 uur vanuit de Sint Petruskerk, komt de reguliere Eucharistieviering te vervallen. De kerk zal dus niet geopend zijn voor openbaar kerkbezoek op deze zondag aangezien de uitvaart in zeer besloten kring wordt gehouden vanwege de huidige maatregelen i.v.m. het virus.

Deze besloten eucharistieviering wordt live uitgezonden, via internet op  ww.kerkomroep.nl. en tevens rechtstreeks via Landerd TV op de kanalen:

Ziggo:    kanaal 44 digitaal

Trined:  kanaal: 515

KPN – Telfort – XS4all: kanaal 1330

Tele-2:    kanaal 828

Overlijden Pastoor Inno Ponsioen

Met verdriet neemt de Sint Petrusparochie afscheid van de

Zeereerwaarde Heer  Inno Ponsioen   

 • Nijmegen, 11 december 1936       † Uden, 23 november 2021

Pastoor van de Sint Petrusparochie in Uden van 13 augustus 1983 tot 1 januari 2002.  Na zijn emeritaat bleef hij zeer betrokken bij de parochie, zijn parochianen en zijn Sint Petruskerk die hij trouw bleef bezoeken. Onlangs is zijn 60 jarig priesterjubileum nog gevierd waarbij hij nog veel mensen gezien en gesproken heeft, daar genoot hij zichtbaar van. Zijn nog altijd betrokken en warme plek binnen onze parochie gaan we missen.