Twee Pauselijke Onderscheidingen uitgereikt in Venhorst.

 

Mw. Ida van Duijnhoven (76)
Pauselijke  onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice        

Beste Ida,

Mede namens collega diaken Henk van Thiel, mag ik U vandaag eren. Dit naar aanleiding van Uw verdiensten voor onze lokale geloofsgemeenschap
Sint Jozef hier in Venhorst. U, Ida, bent vanaf 1970 lid van het Gemengd Parochie Koor, dus dit jaar 51 jaar. Daarbij bent U vanaf 28 september 1986 dirigent van het koor. Daarnaast bent u ook vele jaren dirigent van het K.V.O Koor in Boekel en van het Senioren Koor van  Venhorst en bij het Senioren Koor te Nistelrode. Op 23 november 2011 bent U gehuldigd als 25 jaar dirigent van het koor. Ondanks een zware periode met uw gezondheid, gaf U nooit op, en uw inzet bleef geweldig. Uiteraard de laatste periode ging dat niet vanwege corona, en daar ik natuurlijk alle begrip voor. Uit dankbaarheid  voor alle inzet mag ik U eren met de Pauselijke Onderscheiding PRO ECCLESIA PONTIFICE

 

Mw. Annie Bevers, (86)

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice

Beste Annie,

Mede namens collega Henk van Thiel mag ik U vandaag eren. Dit naar aanleiding voor Uw verdiensten voor onze lokale geloofsgemeenschap Sint Jozef hier in Venhorst. U, Annie, bent al ruim 21 jaar een erg stille kracht binnen het kerkelijke gebeuren van Venhorst, ik noem wat zaken op: Verzorging van het linnengoed (het wassen en verstellen) en de kleding van de acolieten.

  • Het mede poetsen van de kerk
  • De verzorging van de bloemen hier in de kerk.
  • Ook toen pastoor van Velthoven, Zaliger gedachtenis, nog in functie was probeerde U, Annie, dit alles uit te voeren.
  • U zorgt voor het openen en sluiten van de kerk, U verzorgt de koffie voor de diverse werkgroepen en u doet de huishoudelijke inkopen.
  • Nadat pastoor van Velthoven, Zaliger gedachtenis, met emeritaat was had U, Annie, de volledige functie als koster. U bent, bij hoge uitzondering na, bij iedere kerkdienst aanwezig voor de diverse taken welke bij het kosterschap komen kijken. U heeft sedert een paar jaar ondersteuning van dhr. en mevr. Van Bergen ook vanwege het feit dat U al 86 bent, maar het liefst zou U alles zelf doen. Verder bent U, Annie sinds 1974 lid van het gemengd koor van Venhorst waarvan een 20 tal jaren bestuurslid en tevens secretaris.

Daarnaast heeft U samen met de dirigent de verantwoording voor het up to date houden van de muziekmappen. Kortom, beste Annie, U bent binnen het kerkelijke leven van Venhorst een duizendpoot. Daarom willen wij U heel graag vandaag in het zonnetje willen zetten! Uit dankbaarheid  voor alle inzet mag ik U eren met de Pauselijke Onderscheiding PRO ECCLESIA PONTIFICE.

 

Kerstgedachte, Wees voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig met elkaar!

In een grote doos met houtwol, werden bij ons thuis op zolder de beeldjes van onze kerststal bewaard. “Voorzichtig”, zei ons mam, als we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”. Lees verder “Kerstgedachte, Wees voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig met elkaar!”

Vastentrommeltje

Veertigdagentijd en Pasen; tijd van (je) leven. Wat is er veel veranderd in mijn beleving van en waardering voor de tijd waarin we zitten. Vroeger betekende de “vasten” vooral –doordeweekse snoepjes bewaren in je trommeltje en die zondags allemaal ineens opeten–. Soms zoveel ineens dat je er bijkans ziek van werd. Ach, het had ook wel iets en je was je tenminste bewust van het feit dat er iets bijzonders gaande was. Lees verder “Vastentrommeltje”

Voltooid leven; mgr. de Korte

Voltooid leven

Het beeld van het christendom in het algemeen en van het katholicisme in het bijzonder is bij veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook voor de discussie rond euthanasie en, meer recent, voltooid leven. Het is echter van belang te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen negatieve maar een positieve insteek heeft. De Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben ons bestaan immers van God ontvangen. Wij zijn geen eigenaar maar alleen maar pachters en rentmeesters die het leven mogen beheren en behoeden. Lees verder “Voltooid leven; mgr. de Korte”