In dankbare herinnering aan Willy van den Bogaart:

Maandag 31 oktober namen we, tijdens een drukke uitvaart, afscheid van Willy van den Bogaart in de Sint Jacobus kerk te Zeeland.

Willy was in de coronatijd, samen met Mari Verkuijlen, bijzonder actief, vele zondagen lang, om de Eucharistieviering uit te zenden vanuit de Sint Petrus kerk in Uden. Dat deden ze samen, trouw, secuur en nauwgezet. Dankzij deze uitzendingen vonden heel veel mensen steun en houvast in een, voor velen, eenzame en lastige tijd. We zijn, als parochie, Willy dan ook veel dank verschuldigd! En ofschoon hij toen al ziek was, waar hij zelden over sprak, gaf hij zijn beste krachten.

Willy is 66 jaar geworden. Moge hij thuis zijn bij God!

Bedankje van Babs

Beste mensen,

Zoals u weet was 16 oktober een bijzondere dag. Samen met mijn familie ging ik toch zenuwachtig naar onze kerk. Wat was ik blij verrast door de vele aanwezigen. Hopelijk heeft u net als ik, genoten van deze prachtige mis, met de vele geestelijken, vele acolieten, het koor en de feestelijke bloemen. Daar ben ik dan ook zeer van onder de indruk. Aan het slot werd mij zelfs een onderscheiding van de bisschop aangeboden en tevens een speldje van de kostersbond.

Hierbij wil ik IEDEREEN van harte bedanken voor de vele lieve woorden, kaarten, cadeaus, tegoedbonnen e.d. Het was overweldigend voor mij om te zien dat mijn werk zo gewaardeerd wordt. Dank zij u allen is het een onvergetelijke dag geworden. Nogmaals dank aan iedereen!

Ook namens Maarten, lieve groet, Babs

Allerzielen

Uitnodiging Herdenking 

Wij weten dat het overlijden van een geliefde een diepe ingreep is in het leven van degenen die achterblijven. Toch is er in het leven van alle dag vaak maar weinig ruimte voor rouw en verdriet. Onze geloofsgemeenschap wil op of rond Allerzielen stilstaan bij al onze overledenen, maar in het bijzonder bij degenen die sinds 15 oktober 2021 tot heden zijn overleden.  Tijdens deze viering willen wij alle overledenen herdenken door het noemen van de naam en het ontsteken van een kaarsje voor elke dierbare.  

Hieronder vindt u een overzicht op welke dag, uur en plaats de verschillende vieringen in de verschillende kernen gaan plaats vinden.  De overledenen zullen worden herdacht in de kern waar de uitvaart heeft plaatsgevonden.  

Lees verder “Allerzielen”

Jubileum koster Babs Geurts

Het is 40 jaar geleden dat Babs begon als koster van de Sint Petrus kerk. Een koster is als een kerkelijke duizendpoot. Er is ontzettend veel te doen in een kerkgebouw.

Dit doet “onze koster Babs” al 40 jaar heel trouw, secuur en nauwgezet.

Daarvoor is Babs onderscheiden en in de bloemetjes gezet, tijdens een mooie viering!

Pentekening door Henk Prein van de Petruskerk

Henk Prein is in het verleden actief geweest in het lager onderwijs in Uden, en was een zeer verdienstelijk amateurkunstenaar, zoals te zien aan de details in deze pentekening van onze kerk!

Deze prachtige pentekening is gedrukt op zwaar papier en in het parochiecentrum te koop voor € 10.

Receptie koster Babs

Op zondag 16 oktober om 10.30u in de Sint Petrus kerk in Uden vieren we het Robijnen kosterjubileum van Babs Geurts.

De aansluitende aangekondigde receptie kan niet doorgaan omdat de conditie van Babs te gering is, vanwege een herstelperiode, na flink corona gehad te hebben. Wellicht kunt u wel een kaartje sturen via het parochiecentrum.

Er is wel, zoals de derde zondag gebruikelijk is, aansluitend koffie drinken in het parochiecentrum.

Corona is weer in opmars. Laten we ons aan de basismaatregelen proberen te houden! Zoals: thuis blijven bij klachten, handen desinfecteren; pompjes zijn aanwezig achterin de kerk, contactloos de vredeswens vorm geven, communiegang zoals gebruikelijk, uitreikers desinfecteren de handen zoals we al die tijd hebben gedaan. Belangrijk is ook de vaccinatie natuurlijk! Zelf ben ik dankbaar mijn herhaalprik te hebben gekregen 13 oktober jongstleden. Het is november vorig jaar mijn redding gebleken, vaccinatie!

Pastoor John van de Laar. 

Jubileum 150 jaar kerkgebouw Zeeland

Een week lang wordt van 13 tot en met 20 november gevierd dat het kerkgebouw van Sint-Jacobus de Meerdere in Zeeland 150 jaar bestaat. Elke dag zijn er in de kerk activiteiten, waarbij iedereen van harte welkom is. De jubileumweek wordt op zondag 20 november afgesloten net een eucharistievering waarin Mgr. Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch voorgaat.

Een werkgroep van 8 mensen uit Zeeland is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de viering van het jubileum. In de kerk wordt een grote tentoonstelling ingericht die de 150 jaar in mooie beelden weergeeft. Alle dagen, met uitzondering van de laatste zondag zijn er in de kerk rondleidingen, waarbij gidsen van Heemkundekring Zeeland de bezoekers op de vele mooie en bijzondere voorwerpen en onderdelen van de kerk en van het interieur laten zien.

Lees verder “Jubileum 150 jaar kerkgebouw Zeeland”