Bijeenkomen en ontmoeten voor ouderen


U bent weer van harte welkom op dinsdag 2 juli 2024 in het
Parochiecentrum Uden. Aanvang 10.00 uur. We beginnen
met een korte dienst van woord, gebed en communie.
Vervolgens is er koffie en thee.

Onthulling gedicht

Rectificatie

In het Udens Weekblad van woensdag 26 juni werd op de voorpagina onder de kop Nieuwe onthulling in Udense Poëzieroute: ‘Petruskerk’ abusievelijk vermeld dat de mis van aanstaande zondag 30 juni om 10.15 begint.

Dit moet natuurlijk zijn 10.30.

Onthulling gedicht

Zondag 30 juni zal na de mis van 10:30 uur buiten bij de ingang van de kerk een kleine ceremonie plaatsvinden. Hier zal de pastoor een gedicht van stadsdichter Maarten van den Elzen over de Petruskerk onthullen. (Bij slecht weer in de kerk). Aansluitend is er op 30 juni gelegenheid elkaar te ontmoeten aan de koffie of thee in het parochie centrum.

De 4-daagse eucharistieviering in Nijmegen met het St Caeciliakoor

De 4-daagse eucharistieviering in Nijmegen

Op zondag 14 juli gaat het St. Caeciliakoor naar Nijmegen om in de Stevenskerk de 4-daagse eucharistieviering met nog 2 andere koren op te luisteren.

De reis naar Nijmegen gaat met een bus waar nog plaats is voor 10 personen.

Na de viering wordt er geluncht in restaurant De Hemel.

De viering begint om 10.00 uur. De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Parochiecentrum in Uden.

Als je mee wilt dan bedragen de kosten per persoon voor de bus € 12,50 en voor de lunch € 25,-. Met uitzondering van het eerste drankje dienen de volgende drankjes zelf afgerekend te worden.

Aanmelden op het Parochiecentrum waarbij tevens de kosten contant dienen te worden afgerekend.

Let wel: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, er zijn maar 8 plekken vrij.

Het bestuur van het St. Caecliakoor Uden

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig jaar 2025

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025

Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid om een bedevaart naar Rome te maken. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen bieden in de meivakantie een Nationale Bedevaart naar Rome aan.

Programma
Tijdens de reis wordt een volledig verzorgd aangeboden. We bezoeken de graven van de apostelen, de grootste Mariakerk ter wereld, kerken die voor Nederlanders in Rome belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell’Anima. We wandelen langs plekken van hoop en uiteraard nemen we deel aan de audiëntie met de paus. Er staat ook een Nederlandse mis in de Sint-Pieter op het programma. Ook worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden.

Vervoer naar Rome

Voor deze bedevaart naar Rome kunt u kiezen uit vervoer per bus of vliegtuig. Bij de busreis hoort een overnachting tijdens de heen- en terugreis. De vliegreizen vertrekken vanaf diverse luchthavens in Nederland of vlak over de grens in België en Duitsland. In Rome maken we gebruik van het openbaar vervoer. Er is tevens een speciale jongerenreis per nachttrein. Deelnemers aan het familie-arrangement kunnen ook kiezen om met eigen vervoer naar Rome te reizen.

Hotels
We logeren in goede hotels (religieuze huizen) op gunstige plekken in het centrum van Rome en op loopafstand van het openbaar vervoer. Het verblijf is op basis van halfpension (inclusief Italiaans ontbijt en diner). Lunch is steeds op eigen gelegenheid in de stad.

Jongeren
Speciaal voor jongeren van 16 t/m 29 jaar is er een apart jongerenprogramma.

Gezinsarrangement
Gezinnen die aan deze bedevaart willen deelnemen, kunnen desgewenst inschrijven voor het speciale gezinsarrangement.

Het Familiepastoraat van bisdom Den Bosch verzorgt een speciaal gezinsprogramma. Gericht op kinderen tot en met 18 jaar en hun ouders. De kamers voor gezinnen die deel willen nemen aan dit speciale programma zijn beperkt. Dus weer er snel bij! De gezinnen worden voor nu ingedeeld in Casa Mater Mundi.

Aanmelden kan via het Huis van de Pelgrim in Maastricht!

T: 043 – 3215715 van 09.00u tot 13.00u

E: info@huisvoordepelgrim.nl 

Hoogfeest Petrus en Paulus

Hoogfeest: Petrus en Paulus 29 juni:

We gaan naar Rome! We gaan op bedevaart, op pelgrimstocht. Met  het eigen bisdom, met de parochie. We gaan het graf van Petrus bezoeken. En boven dat graf toornt majestueus de St. Pietersbasiliek uit, de hoofdkerk van ons katholicisme. U kunt daarin uren ronddwalen, zoals u trouwens dagenlang kunt zwerven in de mooiste stad die ik ken: Rome.  Het zal dus geen teleurstelling worden, op voorwaarde dat u goed ter been bent. U gaat op zoek naar Petrus. Een rots die steun en vertrouwen geeft. Een rots die staat als een huis. Een rots in de branding. Een rots waarop je bouwen kunt. De kerk heeft zulke rotsen nodig, dringend nodig. Ik vind paus Franciscus een dergelijke rots. Het is mijn stellige overtuiging dat de uitoefening van ons geloof zich niet mag beperken tot een verticale lijn van God naar mij en van mij naar God, maar dat God daarnaast van ons een horizontale lijn verlangt. Van mens tot mens. Van mens tot medemens. “Gij zijt Petrus. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. En de poorten der hel zullen Haar niet overweldigen.” Toch was Petrus maar een gewoon mens, feilbaar en zondig. Weet u nog? Hij viel in slaap toen hij moest waken. Hij ging op de vlucht in de Hof van Olijven. En hij verloochende zijn Heer drie keer vóór de haai kraaide. Zo op het eerste gezicht niet erg fraai, niet erg rotsvast, niet erg heilig.  Petrus, de steenrots. De rots in de branding, de soms kwetsbare rots die al meer dan 20 eeuwen de kerk draagt en de stormen van de tijd trotseert. Die kerk zijn wij. Eén lichaam met vele ledematen. Ook al zijn we niet gaaf en niet perfect. Er zijn dus kansen voor ons.      Pastoor John van de Laar.

Poëzie siert Petruskerk

Op zondag 30 juni, daags na het hoogfeest van Petrus en Paulus (29 Juni), zal na afloop van de mis van 10.30 tijdens een kleine ceremonie voor de ingang van de St. Petruskerk een gedicht van stadsdichter Maarten van den Elzen worden onthuld dat aan de linkerzijde (noordzijde) van de ingang is bevestigd. De pastoor zal aan het einde van de mis de aankondiging doen dat dit staat te gebeuren. Als iedereen buiten is zal de pastoor een korte toespraak houden, daarna zal Maarten van den Elzen het gedicht voordragen en de feitelijke onthulling plegen. Het geheel zal worden opgeluisterd door de vrolijke klanken van de accordeon van Niels. Als alles achter de rug is, is er de gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting in het Parochiecentrum. Als er onverhoopt sprake zou zijn van hevige neerslag op het genoemde tijdstip, dan zal de ceremonie binnen in de kerk plaatsvinden.

Rondleidingen Petruskerk Uden

Rondleidingen Petruskerk Uden
Zaterdag 22 juni 2024 geeft een ervaren gids de rondleiding over de glas in loodramen.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk do 20 juni 12.00 u Zaterdag 29 juni 2024 loopt u met een ervaren gids mee met de algemene rondleiding, U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk do 27 juni 12.00 De rondleidingen zijn van 14.30-16.00 u. Aanmelding voor de rondleiding(en) kan via info@parochiesintpetrus.nl T: 0413 263 154 (Op werkdagen van 09-12.00u)
Kosten incl. boekje per rondleiding € 7,50 p.p. Kinderen gratis.
De rondleiding vervalt als er een uitvaart is.

MET VERTROUWEN DE TOEKOMST IN!

Afgelopen weekend vierden we in de Petrus kerk het sacrament van het Vormsel en van de Eerste Communie. Het waren mooie en sfeervolle vieringen. Het sámen vieren raakte de mensen echt! In het bijzonder op zondag, met een zo volle en toch zo stille Sint Petrus kerk. Alles liep heel sereen, er was eerbied voor het Heilige. We zien duidelijk dat het Familiepastoraat een dragende kracht is in onze parochie. Toekomstbestendig. Een woord van dank aan het hele team van Petrus 2.0, aan de koster en de trouwe acolieten, aan het koor Deux Bornes. We gaan door op de weg van: samen voorbereiden én samen vieren!                     

Pastoor John van de Laar.

BIJZONDERE VIERINGEN:

We vieren in de Sint Petrus kerk te Uden op:

Zaterdag 8 juni om 18.30 uur:

Het sacrament van het Vormsel

Zondag 9 juni om 10.30 uur

Het sacrament van de Eucharistie in de Eerste Heilige Communie

Viering van de Eerste Communie en van het Vormsel

Vanaf september vorig jaar kwamen de kinderen samen in het parochiecentrum van Uden om zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. Groep 4 bestaande uit 29 kinderen werd geleid door Patricia en Jesse. Het is dit jaar een enthousiaste groep. Ook de vormselvoorbereiding is gaande geweest vanaf september vorig jaar in groep 7 en 8. Een flinke betrokken groep. De ouders waren beter betrokken bij het proces dan voorafgaande jaren, via de oudercatechese door diaken Ton. Aansluitend vierden we elke keer samen in de Petrus kerk. Kortom; het familie pastoraat met 95 gezinnen en daarnaast nog het tienerpastoraat in onze parochie, is een zegen en staat voor een toekomst waarin krachten zijn gebundeld! In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf als gebroken brood. Daarin is Hijzelf levensecht onder ons aanwezig. Mogen wij deze eeuwenoude kern van de Eucharistie ook aan de nieuwe generaties, aan onze kinderen, blijven doorgeven. Door samen te komen en ons geloof met elkaar te blijven delen. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in concrete daden. Geloven kunnen we niet in ons eentje, geloven dat doe je samen. Dat is de kernboodschap van het familie pastoraat. En dit alles in de kracht van de Heilige Geest wat we vieren in het Vormsel. Een woord van veel dank en waardering is hier zeker op zijn plaats aan alle teamleden van Petrus 2.0. Samen vormen zij het bruisend gezicht, bestaande uit veel toewijding, zorg en plezier. Super bedankt!   Pastoor John van de Laar.