Info-inschrijfavond communie en vormsel seizoen 2023

Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei zullen we twee
identieke informatieavonden verzorgen m.b.t. het nieuwe
voorbereidingsjaar. Beide starten om 19.00 uur en duren tot
uiterlijk 20.00 uur. Locatie; parochie centrum, Kerkstraat 25
te Uden. Parkeren kan achter het parochiecentrum en op het
kerkplein.
Tijdens deze avond nemen wij u mee in hoe wij binnen de st
Petrus parochie de voorbereiding op de eerste heilige
communie en het heilig vormsel hebben geïntegreerd binnen
het Familiepastoraat
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 september 09.30
uur. Verdere informatie wordt u gegeven tijdens de
infoavond.
We heten u van harte welkom!
Namens team Petrus 2.0
Pastoor John en Ingrid v Meer, 0612867084

 

Pasen 2022: Jezus in het midden van het leven

Op die eerste dag van de week gaan de twee Maria’s naar het graf van Jezus. Bij het graf gekomen overkomt hun een wereldschokkende gebeurtenis. De vaste grond onder hun voeten is weg. Het lijkt me niet meer dan normaal dat die twee vrouwen staan te beven van schrik. Wat is hier gebeurd? Een engel rolt de steen voor het graf weg en gaat er triomfantelijk op zitten. De beide Maria’s zijn overdonderd.

Easter. Resurrection. Stone wall with Jesus Tomb

Ze komen om Jezus te zoeken en nu gebeurt er dit. Meer nog: de engel zegt zelfs dat Jezus er niet meer is; ze zoeken Jezus tevergeefs. De vrouwen waren op zoek naar de gekruisigde, de dode Jezus en Die is er niet meer. Want Jezus is verrezen; Hij leeft. De engel nodigt de vrouwen uit om te komen kijken, om tot inzicht te komen. De engel zegt: “Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft!” Hij is niet bij de doden, Hij is te vinden bij de levenden. Dat is voor ons op Pasen de boodschap: wij mogen gaan zoeken naar onze oorspronkelijke bezieling, naar onze roeping, naar dát moment waarop wij Gods nabijheid hebben gevoeld. En daar, midden in het leven, zullen we Hem wéér ontmoeten. Geloven in de verrezen Heer is ook geloven in de opstanding van onszelf en van onze geloofsgemeenschap. Het wordt Pasen! Het feest van de verrijzenis en het leven, dat ons kracht geeft en bezieling schenkt. Een belofte dat leven sterker is dan de dood. Ons geloof in het eeuwig leven, over de grens van de dood heen, is de kern van de blijde boodschap. Dat gaan we sámen vieren. Van harte wens ik u allen, mede namens mijn teamgenoten en trouwe medewerkers en medewerksters, een Zalig Paasfeest toe!

Pastoor John van de Laar.

Koorzang uit Oekraïne

Op 22 mei a.s. zal de Eucharistieviering van 10.30 uur  in de St. Petruskerk te Uden worden opgeluisterd met gezangen uit de Orthodoxe Ritus. Deze gezangen, uitgevoerd door het “Koor Druzhba” uit Helmond, zorgen telkens weer voor een heel aparte beleving van een kerkdienst.

Lees verder “Koorzang uit Oekraïne”

Goede week en Pasen

Weet u het nog? De Goede week en Pasen in 2020? De kerken waren toen dicht, we vierden alles digitaal.

Weet u het nog? De Goede week en Pasen 2021? De kerken waren slechts open voor een klein aantal bezoekers.

Dit jaar mogen we heel dankbaar zijn dat we de Goede week mogen vieren en Pasen, hopelijk in dankbare en grote getale.

Sint Petrus kerk Uden:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdagviering, aansluitend open kerk voor aanbidding tot 20.45 uur

Vrijdag        15 april    15.00 uur Kruisweg

Vrijdag        15 april    19.00 uur Goede Vrijdagviering

Zaterdag     16 april    19.00 uur Paaswake Petrus 2.0

Zondag        17 april    10.30 uur Hoogmis van Pasen

Maandag     18 april    10.30 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Sint Agathakerk Boekel:

Donderdag  14 april   19.00 uur Witte Donderdagviering

Vrijdag         15 april   15.00 uur Kruisweg

Zaterdag      16 april   21.00u Paaswake

Zondag        17 april   10.30 uur Hoogmis van Pasen

Maandag     18 april    10.30 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Donderdag    14 april    19.00 uur Witte Donderdagviering

Vrijdag           15 april    15.00 uur Kruisweg

Zondag          17 april    09.00 uur Hoogmis van Pasen

Maandag       18 april    09.00 uur Hoogmis van Tweede Paasdag

Heilige Jozef kerk Venhorst:

Vrijdag          15 april    15.00 uur Open kerk

Zondag          17 april    09.00 uur  Hoogmis van Pasen

Heilige Antonius Abt kerk Volkel:

Vrijdag         15 april    15.00 uur Open kerk

Zondag         17 april     10.30 uur Hoogmis van Pasen

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel:

Vrijdag           15 april     15.00 uur Open kerk

Maandag        18 april     10.30 uur Hoogmis van Pasen

Ik hoop, bid en wens dat u deze mooie diensten komt meevieren, wetend dat het sinds 2019 nu eindelijk weer kan. Wees extra en van harte welkom!

Pastoor John van de Laar.

Vastenmaaltijd 

                              

Onder het motto ‘Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië’, ondersteunt de Vastenactie dit jaar een project om de omstandigheden te verbeteren van meisjes en vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden vuil verzamelen,  De M.O.V. organiseerde ook dit jaar weer een vastenmaaltijd. Na een uitgebreide presentatie van Kees Verhoeven om het project toe te lichten, werd er smakelijk gegeten in een gezellige, en fijne sfeer. De opbrengst van deze  vastenmaaltijd was maar liefst € 505 euro netto, een heel mooi bedrag!  E.e.a. mogelijk dankzij het keukengilde van Huize St. Jan, die weer een prima maaltijd verzorgde!