Vastentrommeltje

Veertigdagentijd en Pasen; tijd van (je) leven. Wat is er veel veranderd in mijn beleving van en waardering voor de tijd waarin we zitten. Vroeger betekende de “vasten” vooral –doordeweekse snoepjes bewaren in je trommeltje en die zondags allemaal ineens opeten–. Soms zoveel ineens dat je er bijkans ziek van werd. Ach, het had ook wel iets en je was je tenminste bewust van het feit dat er iets bijzonders gaande was. Lees verder “Vastentrommeltje”

Elke woensdag stille aanbidding.

Elke woensdag van 8.30 uur tot 9.30 uur is in de dagkapel van de St. Petruskerk in Uden stille aanbidding van het Heilig Sacrament. Het is een mooie manier om de dag bezinnend te beginnen en zeker in deze Veertigdagentijd een aanrader. Ingang is via de grote (rechtse) deur van de kerk.

Vastenmaaltijd

Even minderen voor een ander…

Vastentijd, een tijd van bezinning, een tijd om het met wat minder te doen, wellicht geld en aandacht te delen met een ander mens die uw steun hard nodig heeft.

Het is weer zover, de veertigdagentijd , met daarbij traditioneel onze aandacht voor de vastenactie. Dit jaar zal die bestemd zijn ter financiële ondersteuning van de uit Venhorst afkomstige pater André van Zon die werkt in Mozambique.

Naast aanhoudende politieke spanningen heeft dit land ook te lijden onder zware moessonregens. Temidden van dit alles gaat onze pater André onverstoorbaar door met het bieden van een thuissituatie aan gehandicapte kinderen en hun vaak alleenstaande moeders. In een land waar zo ongeveer gebrek is aan alles bestaat er nauwelijks aandacht voor gehandicapte kinderen, ware het niet dat er nog mensen zijn zoals pater André. Ondanks zijn hoge leeftijd ,79 jaar , blijft hij een rots van vertrouwen, hun enige houvast. En al stijgt ook pater André het water nu letterlijk tot aan de lippen, ophouden is voor hem geen optie. Waar zouden de kinderen dan naartoe moeten? Laat ons hier, vanuit ons comfortabele leventje, iets opzij leggen om het goede werk van pater André te steunen. Niets doen voor deze kinderen is helemaal ondenkbaar! Daarom zullen tijdens de hele veertigdagentijd in alle kerken van onze parochie collectebussen of mandjes voor dit goede doel te vinden zijn. Of overmaken op: NL32ABNA 057.09.72.345 t.n.v. Stichting “Mutanyana Weru Venhorst.”

Uw bijdrage is welkom en noodzakelijk! Alvast hartelijk dank.

Het M.O.V. organiseert ook dit jaar weer een vastenmaaltijd . Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens; de kosten bedragen € 11,- per persoon.

Vastenmaaltijd Uden:

U bent van harte welkom op donderdag 23 maart a.s. in het Parochiecentrum , Kerkstraat 25 in Uden, aanvang 18.00 uur . Aanmelden bij het parochiecentrum, 0413 263154 of per email via: info@parochiesintpetrus.nl

Vastenmaaltijd Boekel:

U bent van harte welkom op 30 maart a.s. in het Vriendenhuis van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel; start eveneens om 18.00 uur. Aanmelden bij Joep Trienekens, telefoon 0492-322439,of per email: j.trienekens1@chello.nl