Gebed om vrede!


God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om vrede, om vrede tussen Rusland en Oekraïne,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn, om vrede op het
wereldtoneel, om vrede, om uw vrede, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om wijsheid, om wijsheid voor de leiders die oorlog
in hun hart lijken te hebben, dat zij tot inkeer komen. Om wijsheid
voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen
raken, dat zij uw weg kiezen. Om wijsheid voor mensen die direct
geraakt worden, dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen
behouden. Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of
ver weg, dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld, het
verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert. Hoor ons, hoor
ons bidden aan. Hoor ons bidden om kracht, voor hen die nu leven
waar het oorlog is, dat zij voelen dat U bij hen blijft. Voor hen die uit
het dagelijkse leven moeten stappen, om veiligheid te vinden. Voor
hen die gewond raken, voor hen die hun leven verliezen: hou hen vast.
U die met ons bent begaan, hoor ons. God, Gij die met mensen zijt
begaan, hoor ons bidden, hoor ons roepen, hoor ons smeken aan.
Amen.

Tieners en jongeren van Petrus 2.0 een dag actief met God en met elkaar


Afgelopen zaterdag beleefden onze tieners en jongeren een leuke,
actieve, spannende dag.
Een dag waarbij we vertrokken vanuit het bestuderen van het icoon
geschilderd door Andrej Roepljov. We hebben onderzocht wie de Vader,
wie de Zoon en wie de Heilige Geest is op het icoon. A.d.h.v
bijbelcodes. Vervolgens samen de stilte in, tijdens de aanbidding, waar
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen was en waar je
briefjes aan God kon schrijven. Daarna liep het vloeiend over naar de
QR-code route door de kerk. Onderwerpen zoals o.a. de
geloofsbelijdenis, de vruchten van de heilige Geest en het onze Vader
werden via spel verder uitgediept. De laatste QR-code bracht een extra
nieuwsuitzending er had een verschrikkelijk incident plaatsgevonden de
koster bleek vermoord in de bibliotheek door de magische dirigent met
een bak vol koormappen. Teamleden van Petrus Tweepuntnul speelden
de mogelijke daders en via opdrachten konden de tieners tips
verdienen. De locatie hadden ze allemaal geraden. De bonte avond
zorgde nog voor de nodige beweging en lol waarna we de dag afsloten
met een gezamenlijk doorgeef gebed en het verbranden van de briefjes
aan God. Voldaan keerden iedereen huiswaarts. Het was een mooie dag
waarbij inhoud en onderlinge verbondenheid bij elkaar kwamen.

Tijd van bezinning

Van het carnavalsfeest zijn we via Aswoensdag in de Veertigdagentijd gekomen, de tijd van voorbereiding op het grote Paasfeest. Waarschijnlijk was het aantal carnavalsvierders wel groter dan het aantal mensen dat de vastentijd in acht zal gaan nemen. Alhoewel, sommigen zullen deze periode misschien gebruiken om te minderen met eten, roken, consumeren, of om bewust stil te staan bij het overmatig consumptiegedrag, en mogelijk ook om iets van hun overtollig gewicht kwijt te raken.

De vastentijd is zeker ook een tijd tot bezinning op hoe men op dit moment in het leven staat. Brengen wij de Blijde Boodschap van Jezus Christus wel genoeg in de praktijk? Hebben we onze naaste lief zoals we onszelf liefhebben, of zijn we vooral met onszelf bezig? Hebben we oog voor die naaste, vooral de minder bedeelden, vluchtelingen, daklozen, zieken, en mensen die helemaal zijn vastgelopen in de maatschappij en geen uitweg meer weten te vinden, de eenzame mens? Leven naar die boodschap van Jezus moeten we natuurlijk het hele jaar proberen te doen, maar de vastentijd is er ook voor om ons extra te inspireren.

Diaken Henk van Thiel

Święconka w kościele w Uden  / Zegening Paasmandjes

Święconka w kościele w Uden 

W sobotę 30 marca o godzinie 14 odbędzie się krótkie nabożeństwo poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Petrus 2.0 chce, żeby polskie rodziny czuły się tutaj jak w domu. Aby wiedziały, że są mile widziane pragniemy także pielęgnować ich tradycje. W sobotę zapraszamy wszystkie polskie rodziny na poświęcenie koszyczków wielkanocnych. Oczywiście wszyscy są mile widziani, aby świętować z nami. W ten sposób robimy kolejny krok w kierunku bycia jednym Kościołem. Nabożeństwo odbędzie się w kościele Sint Petrus, ulica Kerkstraat w Uden. 

Serdecznie zapraszamy, Petrus 2.0

 Zaterdag 30 maart om 14 uur korte viering met zegening van de Paasmandjes 

Petrus 2.0 mag ook een warm thuis zijn voor onze Poolse gezinnen. Om hun te laten weten dat ze welkom zijn willen we graag ook in hun tradities voorzien. Zaterdag zijn alle Poolse gezinnen welkom om tijdens een korte viering hun paasmandjes te laten zegenen. Uiteraard is iedereen welkom om dit met hen mee te vieren. Zo maken we weer een stapje naar Samen Kerk zijn.

We komen samen in de St. Petruskerk, Kerkstraat te Uden

Lachen:


Lachen is gezond. Je hebt de lach nodig.
Humor is gezond.
Denk je wel genoeg aan dit facet van je gezondheid?
Als je door al je zorgen rimpels krijgt in je hart
zul je vlug rimpels krijgen in je gelaat.
De lach bevrijdt. De humor ontspant.
De lach kan je verlossen van valse ernst.
De lach is de beste cosmetiek voor je uiterlijk,
en het beste medicijn voor je innerlijk.
Als je lachspieren regelmatig werken
komt dat je spijsvertering ten goede,
wordt je eetlust gestimuleerd, en blijft de bloeddruk stabiel.
De humor geeft je gevoel voor de betrekkelijkheid.
De lach en de humor hebben niet alleen invloed op je
stofwisseling, maar ook op je omgeving.
Ze verminderen de spanningen en de tranen.
De lach en de humor maken je vrij van die ernst met loodzware
problemen, vrij van die ellendige dagelijkse sleur. De lach en de
humor zijn de beste middelen tegen intoxicatie van geest en hart.
De lach en de humor scheppen nieuwe ruimten voor ongekende
levensvreugden. Het is een verloren dag, de dag, waarop je niet
gelachen hebt!! Een fijne carnaval!

Carnaval 2024!
Op zondag 11 februari om 10.30u wordt in de Petrus kerk van Uden
de Carnavalsviering gehouden. Een plechtige mis met een
humoristische knipoog. U bent van harte welkom.

Zaterdag 10 februari is een gewone viering om 18.30u!

Aswoensdag 14 februari:
De Aswoensdagvieringen zijn allen om 19.00u in Uden, Boekel en
Zeeland.