Dankbetuiging

Het is ongelofelijk fijn te voelen en te weten dat zoveel mensen  je willen troosten bij het overlijden van je dierbare partner, zoon, broer, zwager en oom. Daarom is voor ons onmogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund heeft, op wat voor manier dan ook, na het overlijden van onze dierbare

Laurence van Thiel 

Hartverwarmend waren de vele lieve woorden, bloemen en kaarten. Wij ervaren dit als een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies. Daarbij geeft het ons de kracht om verder te gaan.

Boekel, 31 augustus 2021

diaken Henk van Thiel, Yvonne van Thiel en verdere familie,                                          en  Casper Schimmel

 

De parochie leeft volop!

Na een best lastige tijd vanwege de corona periode die nog altijd voortduurt zien we gelukkig toch in onze parochie dat de kerken weer goed en verantwoord worden bezocht. Daarbij komt dat we in september veel extra gaan vieren. Op woensdag 8 september, feestdag van Maria Geboorte, vieren we de Eucharistie in de kerk van Venhorst om 15.00u met een feestelijk tintje. In de avond om 19.00u vieren we in de kerk van Boekel en wordt de verplaatste Mariagrot, nu achter de kerk, na de mis ingezegend. Het gilde zal haar medewerking verlenen en ook de (nieuwe) burgemeester van Boekel zal aanwezig zijn. Op zondag 12 september vieren we de eerste communie om 9.00u in Zeeland en om 14.00u in Boekel. Op 18 september om 18.30u komt bisschop de Korte naar Uden voor het Vormsel. Meevierende parochianen zijn welkom! Er is in onze Petrus kerk immers verantwoord ruimte voor velen. Op zondag 19 september vieren we de eerste communie in de Sint Petrus kerk in Uden om 12.00u en 14.00u. Dit zijn BESLOTEN vieringen i.v.m. het aantal.

25 september gaan we dan van start met het nieuwe seizoen van Petrus 2.0.

26 september vieren we in de Petrus kerk in Uden om 10.30u het Diamanten priester jubileum van emeritus pastoor Inno Ponsioen. Deze viering zal ook worden uitgezonden via Landerd TV.

Kortom: leven in de parochie! Ik ben heel dankbaar voor zoveel inzet in alle kernen en zielsgelukkig met het kerkbezoek!

Met hartelijke groet,

Pastoor John van de Laar.

Tentoonstelling rondom de Mariakapel  aan de kapelweg in Zeeland.

De Heemkundekring Zeeland organiseert op zondag 12 september tussen 11 en 16 uur een tentoonstelling in het kader van Open Monumentendag 2021. Het thema dit jaar is  ‘ Mijn Monument is jouw Monument ’. De kapel heeft in april van het vorig jaar stormschade opgelopen en het dak is aan reparatie toe. Heemkundekring Zeeland wil met deze tentoonstelling de aandacht van instanties en publiek vragen voor de kapel die in 1948/49 gebouwd is als dank omdat Zeeland relatief goed door de oorlogsjaren kwam.

Heemkundekring Zeeland.

Preek zondag 22 augustus

Wanneer er in de Petrus parochie veel uitvaarten zijn, zoals in de corona periode, en, in de afgelopen tijd, klinken onvermoeibaar de troostende woorden van eeuwig leven. Mensen hunkeren dan naar die troostrijke en ook gelovige woorden. Vanuit families zelf komt ook, uit onverwachte hoek soms, een levend getuigenis over het leven na de grens van de dood. Door vrouwen en mannen! Belangrijk is het om die hoopgevende boodschap te doen klinken. Gij hebt woorden van eeuwig leven, naar wie zouden wij anders gaan, het is het getuigenis van Petrus vandaag. Krachtig en sterk dit keer. Talloze mensen in de wereld leven van deze boodschap. Woorden van eeuwig leven. Het is de kern van onze Christelijke boodschap. Zoals een man, in een afscheidsbrief, aan zijn geliefde schreef: we zien elkaar wel weer! Krachtiger kan bijna niet. Als kerk, ook in 2021 hebben wij samen de taak die hoopvolle boodschap uit te dragen.

Lees verder “Preek zondag 22 augustus”

Gebed tot Maria

Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,  en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, hebt verhoord. Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, alsof gij zeggen wilt: ‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’. Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand. Sta ons bij, Maria, dag
in dag uit, altijd en overal, laat ons niet alleen. Amen.
Bezinning:
Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern, Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Een jonge vrouw uit Galilea, met een leven getekend door het lijden van haar Zoon. Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment dat de leerlingen allemaal verdwenen waren. Haar leven van pijn en diep geloof blijft een uitnodiging tot inzet en inkeer. Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. Haar beeld zal mensen blijven troosten en wegen laten vinden naar elkaar en naar God. Een mens als wij is zij geweest: Maria, met angst en tranen in de ogen, met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal. Een mens als wij is zij geweest, staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen. Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof, en haar vertrouwen groter dan het onze.
Maria, bid voor ons!

SPELEN

 

Kinderen zingen een wijsje;

ze zingen het vol vrolijkheid.

Op de maat zien we ze springen

in een veld van tekenkrijt.

 

Onvermoeibaar is hun spelen,

van tijd noch plichten weet,

hun blije ogen glinsteren

zonder pijn of smartelijk leed.

 

Wat wij van hen kunnen leren

begin dan met bezinnen.

Bij het ervaren van geluk

moet je heel klein beginnen.

 

 

Marianne du Maine