Gebed tot Maria

Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,  en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, hebt verhoord. Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, alsof gij zeggen wilt: ‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’. Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand. Sta ons bij, Maria, dag
in dag uit, altijd en overal, laat ons niet alleen. Amen.
Bezinning:
Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug. In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd door regen en wind, in huiskamers, oud of modern, Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Een jonge vrouw uit Galilea, met een leven getekend door het lijden van haar Zoon. Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment dat de leerlingen allemaal verdwenen waren. Haar leven van pijn en diep geloof blijft een uitnodiging tot inzet en inkeer. Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. Haar beeld zal mensen blijven troosten en wegen laten vinden naar elkaar en naar God. Een mens als wij is zij geweest: Maria, met angst en tranen in de ogen, met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal. Een mens als wij is zij geweest, staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen. Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof, en haar vertrouwen groter dan het onze.
Maria, bid voor ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *