Bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel.

Op zondag 11 september a.s. zal weer, na twee jaren van Corona, de parochie-bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel gehouden worden. Deze bedevaart wordt op de zondag rond de feestdag van Maria Geboorte op 8 september gehouden. De drie gilden uit onze parochie zullen, zoals elk jaar, bij de viering aanwezig zijn. De H.Mis wordt dit jaar muzikaal opgeluisterd door het seniorenkoor ‘De Blijde Herfstklanken’ uit Boekel. Na de H.Mis, aanvang 11.00 uur in het processiepark (bij slecht weer in de kerk), is aansluitend de kruisweg in het processiepark.

Deze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel wordt door de voormalige Sint Agathaparochie al vanaf het jaar 1917 georganiseerd. In 2017  vierden we het eeuwfeest van deze bedevaart, inmiddels is deze bedevaart ook een traditie in de Sint Petrusparochie.

Alle parochianen, uit alle kernen, zijn van harte uitgenodigd om op zondag 11 september deel te nemen aan de pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Handel.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij diaken Henk van Thiel tel:

06-50476049

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2022.

Beste pelgrim(s),

Na 2 coronajaren waarin onze bedevaart naar Kevelaer helaas niet mogelijk was, pakken we de draad weer op. Op zaterdag 3 september 2022 zullen we met de broederschappen Ravenstein, Oss en Veghel -allen met omgeving- naar de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer pelgrimeren. Evenals vorige jaren hopen we weer met veel pelgrims te mogen gaan. Het motto voor de bedevaart 2022 luidt:

”Hemel + Aarde aanraken”

Lees verder “Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2022.”

Mariakapel

Een Mariakapel is een aan Maria gewijde christelijke kapel. We hebben in onze parochie diverse Mariakapelletjes. Hieronder de openingstijden van onze Mariakapellen.

Openingstijden Maria Kapel 

Kerk

Tijd

Uden

ma t/m za van 09:00 – 19:30 uur; zondag van 10:00 – 16:00 uur

Odiliapeel

van 10:00 – 16:00 uur de hele week

Volkel

ma t/m do van 9:30 – 18:00 uur

Zeeland

van 09:00 – 20:00 uur de hele week

Venhorst

van 10:00 – 16:00 uur de hele week

Boekel

van 09:00 – 18:00 uur de hele week

 

Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2022

“Hemel + Aarde aanraken” is het thema voor het bedevaartjaar 2022.

Het is een thema dat voor ons in de bedevaarten naar Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons samenzijn in vieringen als we onze gebeden van liefde en verdriet gezamenlijk dragen en richten tot Maria Troosteres van de bedroefden. Met hoeveel plezier ervaren we niet ons samenzijn in Kevelaer bij de diensten, op een terras, in een winkeltje of met het delen van een maaltijd.

Lees verder “Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 3 september 2022”

Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van de veestapel met 30 procent in de komende jaren.  Na de Tweede Wereldoorlog is in Europa ingezet op een efficiënte en intensieve landbouw. Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de oorlogsjaren moesten schaarste en honger definitief worden uitgebannen. Dit Europese project, waarbij terecht de naam van Dr. Sicco Mansholt wordt genoemd, is uitermate succesvol geweest. In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge kwaliteit, relatief goedkoop en met een hoge veiligheid. Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren dankbaar voor zijn.

Lees verder “Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.”