Aswoensdag vieringen

Aswoensdag 2 maart.

Aswoensdag 2 maart vieren we de Eucharistie met As wijding en As uitreiking om 19.00 uur in:

De Sint Petrus kerk te Uden

De Sint Agatha kerk te Boekel

De H. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland

U bent van harte welkom!

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Lees verder “Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari”

Carnavalsviering zondag 27 februari in de Sint Petruskerk

Op zondag 27 februari zal de viering van 10.30 uur in de Sint Petrus kerk in het teken staan van Carnaval 2022.

Leden van de Carnavalsstichting zullen aan deze viering hun medewerking verlenen.

Deux Bornes zal de opluistering verzorgen.

Het belooft een kleurrijke viering te worden.

U bent van harte welkom!

Schoonmaak en schilderbeurt van de Jacobus kerk in Zeeland zijn van start gegaan.

Recent is begonnen aan de schoonmaak en de schilderbeurt van de Sint Jacobus kerk in Zeeland. Dit mede vanwege het 150 jarig bestaan in november van dit jaar. Ook is kort geleden het stukwerk hersteld. Dit bracht veel extra werk voor de trouwe schoonmaakploeg van de kerk met zich mee. Een woord van veel dank is dan ook op zijn plaats. En een uitnodiging om méé te komen helpen! Iets voor u? Iedere zaterdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Uiteraard staat dan ook de koffie klaar.

Inmiddels is het feest-comité gevormd om een feestperiode in november voor te bereiden. De heemkunde van Zeeland is hierbij betrokken. Kortom; we gaan op weg naar 150 jaar kerk in Zeeland. We gaan sámen aan de slag dat dit vriendschapshuis van God voor de mensen er weer tip top uit zal zien. Een kerk die leeft dankzij alle betrokkenheid en ons sámen vieren in alle omstandigheden van het leven.

Pastoor John van de Laar.

Schenking Adaja

Adaja schenkt mooi bedrag aan de parochie.

Op maandag 14 februari werd het parochiebestuur aangenaam verrast door het een tijdje geleden opgeheven Gospelkoor Adaja.  Na het stopzetten van de activiteiten was er geld in kas overgebleven en het bestuur had besloten dit voor een deel aan de parochie te schenken. En zo gebeurde het dat bij monde van de voorzitter, Nellie Kerkhof, de pastoor werd verblijd met een heel mooi bedrag voor de parochie om aan een waardig doel te besteden.

Bestuur en leden van Adaja, hartelijk dank hiervoor.

‘Een gedachte voor iedere dag’ door Theo van Osch

Onder deze titel is onlangs de Nederlandse vertaling verschenen van een boekje met citaten van de heilige Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 1858 is verschenen in Lourdes. De vertaling is van de hand van Theo van Osch, tot medio 2017 pastoor in onze St. Petrusparochie. Het is uitgegeven bij Adveniat en het eerste exemplaar werd door Theo samen met Leo Fijen op 13 februari overhandigd aan Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Het boekje bevat een korte biografie van Bernadette en een verslag van  de verschijningen, en voor iedere dag van het jaar een, soms ook geestig, citaat uit haar geschriften en uitspraken: bondige en pakkende uitspraken en leringen van de oude woestijnvaders en -moeders. Het leven en de woorden van Bernadette zijn meer dan een vroom devotieboekje. Het zijn waarachtige spirituele pareltjes die een goede gedachte willen meegeven om de dag mee door te brengen. Het boekje is geschikt om overal gelezen te worden, thuis, onderweg of op bedevaart. Ziekte en lijden zijn Bernadette niet bespaard gebleven, en daardoor heeft Bernadette deelgehad aan het lijden en sterven van Jezus, om vervolgens – evenals Hij – op nog jonge leeftijd doorheen de dood het nieuwe en eeuwige leven binnen te gaan.
Het is voor €10,00 verkrijgbaar bij:
Uitgeverij Adveniat, Postbus 44, 3740 AA Baarn, tel. 088 238 36 00, of email
info@adveniat.nl.

R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan die ingaan op 25 februari

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.

Ruimte en mogelijkheden

De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.

 

De positie van de vrouw in de kerk, dit in het kader van de Synode 2021-2023.

​Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf 17 januari 2022 kan  via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven  worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan.  De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen we  de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Voor meer informatie: https://www.unkv.online/synode

Afscheid Monique Tichelaar medewerkster Parochiecentrum

Allereerst van harte welkom, allemaal!

Monique, ik mag even terug gaan in de tijd. Je bent in dienst gekomen in 2005 bij de Pastorale Eenheid Uden (Petrus, Paulus en Pius X). De werkplek was toen: het kleine kantoor naast de voormalige Pauluskerk. Omdat Ine het niet meer in haar eentje kon bolwerken, werd, jij, Monique, haar collega, gekozen na een uitgebreide sollicitatieprocedure. Lees verder “Afscheid Monique Tichelaar medewerkster Parochiecentrum”