Suisse

 

Suisse was vroeger een ordebewaker in de kerk tijdens de dienst, soms met sjerp, steek, hellebaard of degen; de naam van deze ceremoniële lekenfunctie is ontleend aan de Zwitserse garde van het Vaticaan.

Op de foto een moderne variant daarop , de kerkregelaar, om de corona protocollen te handhaven .

Coronacommunie

  1.  Vandaag weer voor de eerste maal een communie-uitreiking in onze parochiekerk met 30 mensen. Uiteraard coronaproof met de hosties in doosjes onder het motto van de pastoor: Heilig maar veilig !