Beeldscherm in de Petruskerk

De Sint Petrusparochie gaat met zijn tijd mee. Getuige daarvan is het grote mobiele tv-scherm dat onlangs in de kerk werd geplaatst. Hiermee wordt ingespeeld op een al langer gekoesterde wens van nabestaanden om tijdens uitvaartdiensten iets van de levensloop van de overledene te kunnen tonen. De eerder gebruikte beamer met scherm voldeed niet meer aan de eisen van de tijd qua lichtopbrengst en aansluitmogelijkheden.

Het 85 inch grote tv-scherm kan uiteraard bij veel meer gelegenheden worden ingezet; te denken valt aan kindervieringen, (kerst-)concert of mededelingen aan het einde van een kerkdienst. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Op zoek naar levensvreugde

Een oosters verhaal vertelt van een jongeman die hartstochtelijk op zoek was naar levensvreugde. In zijn jeugdig enthousiasme dacht hij dat te vinden in plezier maken en feest vieren, maar hij voelde zich slechts leeg en hol. Toen bedacht hij dat hij het heel anders moest doen: hij trok zich terug in de eenzaamheid om in de bezinning en de zelfdiscipline aan het aardse te ontstijgen. Hoe hoezeer hij het ook probeerde: hij vond geen levensvreugde.

Lees verder Op zoek naar levensvreugde

Gaat rouw ooit over?

Deze vraag hoorde ik tijdens een koorzang programma op de BBC. Het antwoord was: gaat liefde ooit over? Wanneer ik denk aan de mensen die ik mis is het inderdaad waar. Daarbij komt ook in gedachten: liefde is sterker dan de dood. Het stond op de voorkant van een gedachtenisprentje van een oom. Tijdens het lange pastoraat in Helmond heb ik in (te) veel jongeren en kinderen uitvaarten moeten voorgaan. In hele korte tijd waren dat er 4. Ik onderhoud daar nog steeds contacten. Voor die ouders is het inderdaad ook waar: rouw gaat niet over, omdat de liefde voor hun kinderen blijft.

Recent hadden zij een bijeenkomst, ik mag daaruit citeren:

Lees verder “Gaat rouw ooit over?”

Week van gebed voor eenheid

Week van 15 t/m 22 januari

Zondag 15 januari begint de gebeds­week voor de een­heid onder de chris­te­nen. Deze Week van gebed moe­digt chris­te­nen aan om goed te doen en recht te zoeken. De Bijbel­tekst die centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

De een­heid van de chris­te­nen zou een teken moeten zijn van de her­stelde een­heid van de hele schep­ping. Maar ver­deeld­heid onder chris­te­nen verzwakt dit teken en ver­sterkt de gebroken­heid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eer­lijk naar ons­zelf te kijken.

Lees verder Week van gebed voor eenheid

Ga mee op bedevaart naar Lourdes !

Van maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september 2023 wordt er wederom vanuit de parochies Heilige Damiaan de Veuster, Helmond, Sint Petrus parochie en de Zalige Pater Eustachius van Lieshout, Laarbeek samen een bedevaart gehouden naar Lourdes.

In de Grot van de verschijningen mogen we Maria ontmoeten en al onze vragen en zorgen, maar ook onze dankbaarheid voor de mooie momenten in het leven, bij haar neerleggen. We nemen deel aan de grote internationale plechtigheden en processies en we vieren de eucharistie samen met de andere Nederlandse pelgrims die op dat moment in Lourdes zijn. De organisatie, Huis voor de Pelgrim, zorgt dat alles goed geregeld is, en is daar ook verantwoordelijk voor.

Lees verder “Ga mee op bedevaart naar Lourdes !”

Preek OUD EN NIEUW 2022-2023

Vandaag, op oudjaar/op nieuwjaar, komen we hier samen om Eucharistie te vieren. Een bijzonder woord wat eenvoudig weg: dankzegging betekent.

Wanneer we omzien naar 2022 kunnen allerlei herinneringen, goede en andere, naar boven komen. Het is de kunst wat ons persoonlijk overkomt, een goede plaats te geven, om zo weer verder te kunnen gaan, in geloof en vertrouwen.

Wanneer we (nog) een moment omzien naar het leven in onze parochie in 2022 wil ik graag een aantal bijzonderheden benoemen:

Lees verder Preek OUD EN NIEUW 2022-2023