Week van gebed voor eenheid

Week van 15 t/m 22 januari

Zondag 15 januari begint de gebeds­week voor de een­heid onder de chris­te­nen. Deze Week van gebed moe­digt chris­te­nen aan om goed te doen en recht te zoeken. De Bijbel­tekst die centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

De een­heid van de chris­te­nen zou een teken moeten zijn van de her­stelde een­heid van de hele schep­ping. Maar ver­deeld­heid onder chris­te­nen verzwakt dit teken en ver­sterkt de gebroken­heid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eer­lijk naar ons­zelf te kijken.

De Week van gebed voor een­heid is het ideale moment voor chris­te­nen om te erkennen dat de ver­deeld­heid in onze kerken niet los kan wor­den gezien van de ver­deeld­heid binnen de bre­dere men­se­lijke familie. Samen bid­den voor een­heid van chris­te­nen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het onder­steunt onze inzet om onder­druk­king en ver­deeld­heid tussen mensen aan te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *