Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring luidt als volgt: ‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Lees verder “Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen”

Filmavond en viering voor zieken en ouderen

Maandagavond 1 mei zal om 19.45 uur in het Parochiecentrum de film worden getoond over JACOB, uit de Bijbel.

Dinsdagmorgen 2 mei is er om 10.00 uur de viering voor zieken en ouderen in het Parochiecentrum, welke in teken zal staan van Maria, vanwege de meimaand.

U bent van harte welkom!

Opbrengst Vastenactie 2023

In onze Sint Petrus parochie heeft de Vastenactie dit jaar maar liefst €2226,02 opgebracht voor het mooie project ingediend vanuit de kern Odiliapeel. Vastenactie Nederland zal dit bedrag verdubbelen.

Veel dank voor al uw bijdragen!

Zuster Maria Birgitta van de zusters Birgittinessen overleden.

Tijdens de Eucharistieviering, op zondag 5 maart, is zuster Maria Birgitta in de Heer overleden. Ze wilde als jong meisje graag al kloosterzuster worden maar kreeg hiervoor van haar ouders geen toestemming. Ze trouwde en bracht 2 dochters groot. Na het overlijden van haar echtgenoot Arie, kwam na verloop van tijd haar verlangen om kloosterzuster te worden naar de oppervlakte. Zo nuchter als ze was had ze het gevoel dit niet meer te kunnen. Maar toen ze in het Museum Krona, de grafliggende Christus zag, had ze een bijzondere Godservaring en kon ze geen nee meer zeggen. Ze trad in 2007 in en in 2014 sprak ze haar eeuwige geloften uit. Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud en grote dienstbaarheid. Ze bleef diep verbonden met haar twee dochters en bad heel veel voor hen. Wij danken haar voor alles wat ze heeft gedaan en betekent voor deze Udense gemeenschap. Moge zij rusten in Gods vrede. Wetend dat God liefde is!

Zeelandse zuster Boniface overleden

Zr. Boniface van Zeeland overleed in het klooster te Wijbosch op 26 februari 2023 op 94-jarige leeftijd. We namen afscheid van haar op vrijdag 3 maart in de kapel van Wijbosch en haar lichaam werd te rusten gelegd op het kloosterkerkhof te Veghel.
Zr. Boniface werd geboren in een goed gezin op de boerderij. Ze verloor een broertje op 2,5 jarige leeftijd. Ze werkte hard mee op de boerderij met haar ouders. In Ughelen werkte ze intern bij de zusters. De liefde voor het bidden leidde haar naar het klooster.

Lees verder Zeelandse zuster Boniface overleden

Koperen jubileum diaken Henk van Thiel.

In het weekend van 25 en 26 maart 2023 vieren we in onze parochie het koperen ambtsjubileum van diaken Henk van Thiel. 25 maart is het 12 en een half jaar geleden dat Henk in de Sint Jan van Den Bosch tot diaken werd gewijd. 1 januari 2021 stonden we stil bij zijn zilveren jubileum als koster en diaken in onze parochie. Toen konden we dit, vanwege de coronatijd, maar zeer kleinschalig vieren. Reden te meer om er nu extra bij stil te staan! Zeer welverdiend!

Op zaterdag 25 maart vieren we de H. Eucharistie te Uden in de Sint Petrus kerk om 18.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie in het parochiecentrum.

Op zondag 26 maart vieren we de H. Eucharistie in de Sint Agatha kerk om 10.30 uur in Boekel met medewerking van de Gilden van Boekel én Zeeland waarvan diaken van Thiel gilde-heer is.

Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie in de Sint Agatha kerk.

U bent van harte welkom!

Namens het parochiebestuur,

Pastoor John van de Laar.

Gezamenlijke ziekenzalving.

Op woensdag 22 maart zal in de zaal van Huize Sint Jan te Uden de ziekenzalving worden gevierd om 10.30u.

Ook mensen van buiten Huize Sint Jan en de Odiliaflat zijn welkom.

Mocht u elders wonen in de parochie en willen deelnemen aan deze ziekenzalving in Huize Sint Jan, graag een berichtje van aanmelding naar: j.vandelaar@parochiesintpetrus.nl.

U bent van harte welkom!

GEBED

God, wij staan er vandaag bij stil dat de oorlog in Oekraïne al een jaar voortduurt en dat het einde nog steeds niet in zicht is. Het leed en de verwoesting, gaan maar door en de verliezen zijn in allerlei opzichten aan beide kanten groot.

We bidden voor de vele mensen, ook kinderen, die als vluchteling ver van huis zijn, levend met de zorgen om dáár, in de alledaagse werkelijkheid van hier. En we bidden met hen om uitzicht en om bevrijding.

Ontferm U over ons mensen, God. En richt ons op een weg van vrede!

Gedachten bij Carnaval: “Maskers op, maskers af”

Met carnaval dragen mensen vaak een masker. Dat weten ze. Maar gewoon in het dagelijkse leven van alledag, dragen mensen ook wel eens maskers. Dat weten ze niet. Mensen dragen maskers als een tweede gezicht. Maskers tonen nooit de echte mens. Je zegt “ja”, als je “nee” zou willen zeggen. Je glimlacht, maar je glimlach is niet echt. Je doet alsof niets je raakt, of je geen gevoelens of heimwee kent, maar je hart hunkert naar een hartelijk woord. Waarom ben je niet vaak zoals je bent? Als je alleen bent met jezelf valt je masker af, dan ga je door je knieën en ben je pas echt mens zoals God die graag ziet! De mens achter het masker is de mens om lief te hebben. De mens helder als water en doorzichtig als glas. In zulke mensen gelooft God echt, ook al blijft er zekerheid en onzeker­heid. Waar mensen echt in God en elkaar geloven daar wordt alles mogelijk. Fijne Carnaval!

Carnavalsviering: zondag 19 februari om 10.30 uur in de Sint Petrus kerk!

Aswoensdagvieringen 22 februari allen om 19.00 uur

Sint Petrus kerk Uden, Sint Agatha kerk Boekel, Sint Jacobus kerk Zeeland.

Open huis parochiecentrum:

Zondag 26 februari na de viering van 10.30 uur is het extra koffiedrinken in het parochiecentrum en wordt u getrakteerd vanwege de verjaardag van de pastoor. Van harte welkom! (Zondag is geen vastendag!)