MET VERTROUWEN DE TOEKOMST IN!

Afgelopen weekend vierden we in de Petrus kerk het sacrament van het Vormsel en van de Eerste Communie. Het waren mooie en sfeervolle vieringen. Het sámen vieren raakte de mensen echt! In het bijzonder op zondag, met een zo volle en toch zo stille Sint Petrus kerk. Alles liep heel sereen, er was eerbied voor het Heilige. We zien duidelijk dat het Familiepastoraat een dragende kracht is in onze parochie. Toekomstbestendig. Een woord van dank aan het hele team van Petrus 2.0, aan de koster en de trouwe acolieten, aan het koor Deux Bornes. We gaan door op de weg van: samen voorbereiden én samen vieren!                     

Pastoor John van de Laar.

BIJZONDERE VIERINGEN:

We vieren in de Sint Petrus kerk te Uden op:

Zaterdag 8 juni om 18.30 uur:

Het sacrament van het Vormsel

Zondag 9 juni om 10.30 uur

Het sacrament van de Eucharistie in de Eerste Heilige Communie

Viering van de Eerste Communie en van het Vormsel

Vanaf september vorig jaar kwamen de kinderen samen in het parochiecentrum van Uden om zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. Groep 4 bestaande uit 29 kinderen werd geleid door Patricia en Jesse. Het is dit jaar een enthousiaste groep. Ook de vormselvoorbereiding is gaande geweest vanaf september vorig jaar in groep 7 en 8. Een flinke betrokken groep. De ouders waren beter betrokken bij het proces dan voorafgaande jaren, via de oudercatechese door diaken Ton. Aansluitend vierden we elke keer samen in de Petrus kerk. Kortom; het familie pastoraat met 95 gezinnen en daarnaast nog het tienerpastoraat in onze parochie, is een zegen en staat voor een toekomst waarin krachten zijn gebundeld! In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf als gebroken brood. Daarin is Hijzelf levensecht onder ons aanwezig. Mogen wij deze eeuwenoude kern van de Eucharistie ook aan de nieuwe generaties, aan onze kinderen, blijven doorgeven. Door samen te komen en ons geloof met elkaar te blijven delen. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in concrete daden. Geloven kunnen we niet in ons eentje, geloven dat doe je samen. Dat is de kernboodschap van het familie pastoraat. En dit alles in de kracht van de Heilige Geest wat we vieren in het Vormsel. Een woord van veel dank en waardering is hier zeker op zijn plaats aan alle teamleden van Petrus 2.0. Samen vormen zij het bruisend gezicht, bestaande uit veel toewijding, zorg en plezier. Super bedankt!   Pastoor John van de Laar.

PINKSTEREN 2024

Sint Petruskerk Uden:

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Sint Agathakerk Boekel:

Zondag 19 mei 10.30 uur

Maandag 20 mei 10.30 uur

Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Maandag 20 mei 09.00 uur

Heilige Jozefkerk Venhorst:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Heilige Antonius Abt kerk Volkel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur Openluchtmis

Heilige Kruisvinding kerk Odiliapeel

Zaterdag 18 mei 18.30 uur

Pinksteren; het feest van de Geest

De heilige Geest, wat en wie moeten we ons daarbij voorstellen? Een vader, een zoon, dat zijn begrippen die wij kennen vanuit onze leefwereld. Maar geest is toch een ander verhaal. Ook binnen de Kerk in al haar denominaties is de heilige Geest een ruim begrip.

Want de Geest zorgt voor vernieuwing en verandering, maar is ook de Inspirator die vorm heeft gegeven aan het denken zoals die door generaties voor ons is vormgegeven en doorgegeven om te bewaren. Ook in deze zin is de Geest een onvatbaar iets. We kunnen Hem niet naar onze hand zetten. Gods Geest is niet te manipuleren naar menselijke maatstaf of norm. Dat alles overstijgt Hij! In God is geen verdeeldheid te vinden, Vader, Zoon en Geest zijn één in wezen met elkaar. Zit daarin ook niet de kracht van de Geest? Dat Hij aanvult wat ons als mens ontbreekt? Zijn zeven gaven zijn: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods Naam. Daarom bidden we vandaag dat Gods Geest ons hart mag vervullen, opdat wij kunnen groeien in leven en geloven binnen de ruimte die de Geest ons gegeven heeft binnen en buiten de Kerk! De Geest immers waait waar Hij wil.

Vol van Gods geest:

Pinksteren is het slotfeest van Pasen. Na zeven maal zeven dagen is de paastijd voltooid. Met Pinksteren is de maat vol; dan vieren we de komst van de H. Geest, die maakte dat het huis waar de leerlingen verbleven, van Hem vervuld was! In onze kerken, in ons huizen, waar wij als leerlingen van Jezus samenkomen, bidden we, dat ook wij vervuld mogen worden van die H. Geest. Die adem van God, die hevige wind die alles in beweging zet, mag ook ons vervullen. Ook wij mogen in de kracht van de Geest een nieuwe taal gaan spreken. Een taal waarvan de woorden de harten van de mensen zullen raken.

Met Pinksteren breekt een nieuwe tijd aan. De leegte die Jezus heeft achtergelaten na zijn hemelvaart, is helemaal vervuld door de Geest. De tijd van stil zwijgen gaat over in de tijd van vrijmoedig spreken en getuigen. Het einde van de paastijd is dus ook een nieuw begin. Een doorstart eigenlijk. Want nu kan de kerkgemeenschap pas echt gaan groeien. De Geest waait waar Hij wil en werkt zoals Hij wil. Daarvan getuigt ook Paulus. Hij kon zien dat die Geest van God op verschillende manieren in heel veel verschillende mensen zijn werk doet. Dat wij op de dag van Pinksteren de vurigheid van geloof mogen ontvangen om in deze wereld echt beeld en gelijkenis te zijn van God. Om vrede en vreugde te brengen aan alle mensen van goede wil.

Zalig Pinksteren!

Gebed:

Kom, Adem van God, blaas ons leven in, en maak ons tot mensen die handelen in uw geest, opdat wij uw schepping in stand houden en verbeteren. Kom, Kracht van God, ondersteun ons, versterk onze goede wil, dat we het goede willen voor iedere medemens, en daar ook daadwerkelijk inhoud aan geven. Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast, opdat we ons geestdriftig inzetten voor Jezus’ idealen, en, daarvan getuigen!

Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring luidt als volgt: ‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Lees verder “Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen”

Filmavond en viering voor zieken en ouderen

Maandagavond 1 mei zal om 19.45 uur in het Parochiecentrum de film worden getoond over JACOB, uit de Bijbel.

Dinsdagmorgen 2 mei is er om 10.00 uur de viering voor zieken en ouderen in het Parochiecentrum, welke in teken zal staan van Maria, vanwege de meimaand.

U bent van harte welkom!

Opbrengst Vastenactie 2023

In onze Sint Petrus parochie heeft de Vastenactie dit jaar maar liefst €2226,02 opgebracht voor het mooie project ingediend vanuit de kern Odiliapeel. Vastenactie Nederland zal dit bedrag verdubbelen.

Veel dank voor al uw bijdragen!

Zuster Maria Birgitta van de zusters Birgittinessen overleden.

Tijdens de Eucharistieviering, op zondag 5 maart, is zuster Maria Birgitta in de Heer overleden. Ze wilde als jong meisje graag al kloosterzuster worden maar kreeg hiervoor van haar ouders geen toestemming. Ze trouwde en bracht 2 dochters groot. Na het overlijden van haar echtgenoot Arie, kwam na verloop van tijd haar verlangen om kloosterzuster te worden naar de oppervlakte. Zo nuchter als ze was had ze het gevoel dit niet meer te kunnen. Maar toen ze in het Museum Krona, de grafliggende Christus zag, had ze een bijzondere Godservaring en kon ze geen nee meer zeggen. Ze trad in 2007 in en in 2014 sprak ze haar eeuwige geloften uit. Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud en grote dienstbaarheid. Ze bleef diep verbonden met haar twee dochters en bad heel veel voor hen. Wij danken haar voor alles wat ze heeft gedaan en betekent voor deze Udense gemeenschap. Moge zij rusten in Gods vrede. Wetend dat God liefde is!