Advent


Advent is het woord voor ‘verwachten’. Jezus verwachten. Geduld oefenen en je verlangen niet richten op wat je ziet, maar op het onzienlijke. Advent, een tijd die haaks staat op wat we eigenlijk verlangen in deze wereld. Daarom wandelen we in deze overdenking langs de weg van Advent en laten we ons oproepen om te verwachten. We luisteren naar de woorden van Johannes de Doper, de wegbereider, degene die opriep om in actie te komen.

Lees verder “Advent”

Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn.

 Hij spoort hen aan ‘om voor een levensstijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.’ Dit is te lezen in de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendagen op 26 november (Hoogfeest van Christus Koning).

Jaarlijks viert de Kerk de Wereldjongerendag in bisdommen wereldwijd. Sinds 2021 vindt deze dag plaats op het Hoogfeest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Lees verder “Paus Franciscus roept jongeren op een baken van hoop zijn.”

Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring luidt als volgt: ‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Lees verder “Verklaring Nederlandse bisschoppen: Laat de wapens zwijgen”

Heiligen van onze tijd: Martinus van Tours, Sint-Maarten

Maarten (Latijn: Martinus) van Tours, veelal Sint-Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Frankrijk . Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de middeleeuwen, omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname positie. Zijn feestdag valt op 11 november, de dag van zijn begrafenis Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië, het huidige Frankrijk. Dankzij zijn vader werd hij ingedeeld in de keizerlijke garde. Hij voelde zich echter niet thuis in het soldatenleven. Hij hielp hen waar het nodig was. Als hij arme mensen zag, dan gaf hij een deel van zijn bezittingen.

Lees verder “Heiligen van onze tijd: Martinus van Tours, Sint-Maarten”