Woorden van pastoor John van de Laar

Tussen licht en duister….
Het was in Bernhoven dat ik het verdrietige nieuws vernam van het heengaan van goede collega pastoor Inno Ponsioen. Een aantal zondagen geleden mocht ik hem de ziekenzalving thuis toedienen. Hij was dankbaar voor zijn rijke priesterleven. En Uden is hem veel dank verschuldigd voor zijn pastor zijn, als mens tussen de mensen! Ik zal hem missen. Hij is en blijft een groot voorbeeld voor velen! Hij leeft nu in het LICHT!

In het duister…
Het overkwam mij zomaar uit het niets: een longontsteking én Covid19. Ik was zo ziek van het ene op het andere moment…Zo snel als ik ziek werd, zo herstelde ik weer enigszins…Het was even duister, de ziekenzalving door pastoor Pieter Scheepers, het kenbaar maken van mijn wensen wanneer dingen anders zouden lopen, het gaf rust en licht in het duister. Zeker geen angst! Dat is geen verdienste, maar genade. Dit gebeuren van twee weken zal zijn plek weer krijgen. Wel is heel duidelijk dat de inentingen met Pfizer mijn redding zijn gebleken, daarom ook de korte opname. Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn familie! Aan de parochiemedewerkers!
Tenslotte; ik ontmoette in Bernhoven Bas, die mij verpleegde. Hij nam alle tijd voor mij, kon goed luisteren en troosten. De tranen zaten immers wel eens hoog. Maar, het zijn de tranen die de ziel verlichte. VEEL DANK AAN ALLE ZORGPERSONEEL VAN BERNHOVEN!! Kortom: in alle opzichten; van het duister naar het licht! Tenslotte vernam ik zojuist dat ik uit quarantaine mag, er zijn geen virusdeeltjes meer aangetroffen vanuit een test in Bernhoven. Wat een opluchting!

Vanwege de uitvaart van pastoor Inno Ponsioen geen openbare viering a.s. zondag!!

Vanwege de uitvaart van pastoor Ponsioen die zal plaatsvinden op zondag 28 november as. om 10.30 uur vanuit de Sint Petruskerk, komt de reguliere Eucharistieviering te vervallen. De kerk zal dus niet geopend zijn voor openbaar kerkbezoek op deze zondag aangezien de uitvaart in zeer besloten kring wordt gehouden vanwege de huidige maatregelen i.v.m. het virus.

Deze besloten eucharistieviering wordt live uitgezonden, via internet op  ww.kerkomroep.nl. en tevens rechtstreeks via Landerd TV op de kanalen:

Ziggo:    kanaal 44 digitaal

Trined:  kanaal: 515

KPN – Telfort – XS4all: kanaal 1330

Tele-2:    kanaal 828

Overlijden Pastoor Inno Ponsioen

Met verdriet neemt de Sint Petrusparochie afscheid van de

Zeereerwaarde Heer  Inno Ponsioen   

 • Nijmegen, 11 december 1936       † Uden, 23 november 2021

Pastoor van de Sint Petrusparochie in Uden van 13 augustus 1983 tot 1 januari 2002.  Na zijn emeritaat bleef hij zeer betrokken bij de parochie, zijn parochianen en zijn Sint Petruskerk die hij trouw bleef bezoeken. Onlangs is zijn 60 jarig priesterjubileum nog gevierd waarbij hij nog veel mensen gezien en gesproken heeft, daar genoot hij zichtbaar van. Zijn nog altijd betrokken en warme plek binnen onze parochie gaan we missen.

Beste parochianen, Pastoor John van de Laar is acuut opgenomen op het IC van het ziekenhuis Bernhoven vanwege corona en een longontsteking. Hij heeft het sacrament der zieken ontvangen ter bemoediging en kracht. Bezoek is niet mogelijk maar uw gebed des te meer. Pastoor van de Laar is gevaccineerd en is altijd zorgvuldig omgegaan met de coronaregels. Hij heeft de kerk in Zeeland dit jaar zelfs een aantal keer beschikbaar gesteld voor vaccinatie. Het parochiebestuur

Mariabeeld Petruskerk gerestaureerd


Het Mariabeeld, achterin de Sint Petrus kerk in Uden, is recent hersteld.
De heer Ruud Löbel uit Boekel heeft hiervoor keurig gezorgd. Het heeft veel inzet en geduld gevraagd. Waarvoor heel veel dank!
Dus wordt het huidige houten Mariabeeld, wat veel mensen óók mooi vinden, teruggebracht naar de kerk in Boekel. Het beeld heeft voor Boekel namelijk een bijzondere betekenis.
Ook zal er achterin de Petruskerk nog een nieuwe sokkel worden ontworpen door Jos de Graaf. Ook voor hem bij voorbaat een woord van veel dank!
Het vertrouwde Mariabeeld (de zogeheten staakmadonna) is dus weer terug op haar plek in Uden. Laten we haar blijven sieren met bloemen en vele kaarsen.
Maria geeft hier immers altijd thuis!

Bernadette in Boekel…

Enkele dagen geleden is Bernadette vanuit Lourdes met de bus aangekomen in Boekel waar ze afgelopen week haar plek heeft gekregen bij de Lourdesgrot. Dank aan de pelgrims voor het naar Boekel halen van Bernadette, dank aan de vrijwilligers voor de plaatsing, dank aan het seniorenkoor ‘De Blijde Herfstklanken’ voor de geldelijke bijdrage vanwege hun 50 jarig bestaan.

De opleving van Corona vraagt onze aandacht ook binnen de kerken.

Het zal duidelijk zijn dat ook de kerken meewerken om Corona in te perken. De kerkregelaars zijn daarvoor u ten dienste. Dit betekent concreet: graag de handen desinfecteren bij binnenkomst. De kaartjes: welkom in Gods Huis liggen nog steeds op de banken: dit vanwege het dringende advies van de overheid de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. De communie-uitreiking zetten we vooralsnog door met het mondkapje, bovendien wordt er niets gezegd en is het contactmoment extreem kort. Bij het uitgeleide zijn alle deuren open. Door u zo, door onze kerkregelaars van dienst te zijn, kunnen wij u blijvend veilig en gastvrij ontvangen.

We hoeven niet bang te zijn, wél voorzichtig!

Pastoor John van de Laar.