JAARWISSELING 2023-2024

Zo rond de jaarwisseling wordt er vaak even gekeken naar, hoe het voorbije jaar is geweest, en wat we van het nieuwe jaar verwachten.

Ik kan me zo voorstellen dat er in families waar ziekte of, nog erger, dood het leven kleurde, anders wordt teruggekeken dan wanneer het een jaar is geweest van vreugde en geluk. De belevingen van het voorbije zijn grotendeels bepalend voor het nieuwe jaar. Op het wereldtoneel was het een jaar van oorlog en geweld, helaas. Het voelt onmachtig! Toch kunnen we lokaal altijd blijven werken aan; goede verhoudingen, en onderlinge vrede.

In onze parochie gebeurd in een jaar ontzettend veel. De nieuwsbrieven, na bladerend, noem ik nu slechts enkele hoogtepunten:

Lees verder “JAARWISSELING 2023-2024”

Overweldigend, hoogstaand, gezellige sfeer!

Deze woorden kunnen het kerstconcert van 17 december omvatten!

Overweldigend mag de belangstelling genoemd worden, een volle Sint Petrus kerk, terwijl er zoveel te doen was elders. Hoogstaand was de zangkwaliteit van het organiserend comité en de mede zangers. En dit alles vond plaats in een ontspannen en gezellige sfeer. Graag wil ik dan ook nogmaals het organiserend comité, Sien Hommeles, Niels Swinkels, Corné Timmers en Eline Geurts, hartelijk danken voor alle organisatie en inzet. Veel dank ook aan Bart van Gijn, Tim Tichelaar en aan De Sluiszangers voor de mooie bijdrage en warme inzet tijdens het concert. Met veel dank aan de attente sponsors! Voor herhaling vatbaar aldus velen die ik mocht begroeten!

Pastoor John van de Laar.

Kerstgedachte 2023

Het wordt weer Kerstmis. Overal zie je, als je ’s avonds thuiskomt, de lichtjes weer in de bomen en vrolijk versierde huizen met Kerstmannen en sterren. Het is duidelijk dat Kerstmis een feest van licht is. In de donkerste periode van het jaar vieren we het feest van de komst van het Licht. Van oorsprong heeft het in onze streken deze Germaanse betekenis. De dagen beginnen weer langer te worden, hoewel de winter dan nog niet over zijn hoogtepunt heen is. Voor ons als Christenen heeft Kerstmis echter nog een veel diepere betekenis: de geboorte van onze Verlosser, Jezus Christus.

Het is God zelf die als mens geboren wilde worden. Uit een menselijke moeder, met een vader die voor Hem zorgt. Gods liefde voor ons wordt zichtbaar in Jezus Christus. God wil dicht bij de mensen zijn. Soms maken wij mensen er een puinhoop van. Van onze wereld, van onze relaties met anderen en van ons eigen leven. En dan is het nog zo dat God, die pure liefde is, ons mensen niet afschrijft. Met Kerstmis wordt God mens, Hij heeft ons bestaan willen delen. De komst van de Heer, de Vredevorst, is een feest van de komst van het licht. Met Kerstmis zou er dus vrede mogen zijn! Vrede in ons eigen hart, vrede in de familie en in de buurt. Zonder die vrede kan het niet goed Kerstmis zijn. Aan de andere kant kunnen we, ook tijdens de komende feestdagen, ons beste beentje voorzetten m.b.t. onze medemensen die ziek of alleenstaand zijn, of denk aan onze Caritas, die zich juist voor de meest hulpbehoevenden willen inzetten. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe. En een gezegend 2024. 

Mede namens het pastorale team, parochiebestuur en alle medewerkers en medewerksters van het parochiecentrum. 

Pastoor John van de Laar.

Kerstavondvieringen 24 december op zondag!

Het is best bijzonder om Kerstavond op zondag te vieren. Gezien het aantal vieringen in de avond, zie onderstaand schema, is er parochie breed één Adventsviering op zondag 24 december en wel om 10.30u in de Petrus kerk in Uden, als ook aan de vooravond zaterdag 23 december om 18.30u.

Het is al ingewikkeld genoeg om alle kerken en vieringen met een voorganger te voorzien. Bovendien wordt overal met Kerstmis Eucharistie gevierd. Het is een hele puzzel, telkens weer!

Hieronder de 8 vieringen op 24 december:

Lees verder “Kerstavondvieringen 24 december op zondag!”

Adventsgebed

Almachtige God, alstublieft, alstublieft, laat niet toe, dat Uw wereld nog langer vernield wordt, laat niet toe, dat het leven van mensen ineenstort, dat het zwaard van de honger de aarde doorklieft.

Alstublieft, alstublieft God, verbied in Uw Naam, dat mensen elkaar van het leven beroven, en dat ze vervolgen wie in U geloven, dat kinderen van uitputting dood zullen gaan. O God, Die de nood van Uw schepselen ziet, zend nog eens Uw Zoon naar de stervende aarde, zend Hem als het Licht, dat het duister nooit spaarde, de Sterke, Die ’t zwakke in liefde bewaarde, de Eeuwige, Die ons de tijd openbaarde, de Vorst, Die ons eindelijk vrede gebiedt!