In Liefde Gedenken!

I

Elk weekend noemen wij in onze kerken de namen van degenen van wie wij afscheid namen met een kerkelijke viering. Dit is nog veelvuldig aan de orde, in de eerste vijf maanden waren er parochie breed 45 uitvaarten in onze kerken. Het kan voorkomen, en alle respect daarvoor, dat mensen kiezen voor een niet kerkelijk afscheid, ook deze afscheidsvorm verdient altijd respect! Wel mag hierbij worden aangetekend dat ook in onze kerken afscheid wordt genomen volgens de wensen van de mensen. Wanneer er geen kerkelijk afscheid is en de naam toch graag genoemd mag worden in onze kerken kan dit natuurlijk! Wel is van belang dat de naaste familie dit dan doorgeeft aan de parochie. In verband met de wet op de privacy kunnen we als parochie niet afgaan op de goede bedoelingen van derden, de wens mag dan vanuit de familie zelf komen. We gaan er dan vanzelfsprekend op in om allen: in Liefde te Gedenken!

Overweging bij Pinksteren:

Overweging bij Pinksteren:

Het evangelie van Pinksteren heeft een drievoudige structuur: eerst wordt er vrede gewenst, dan de H. Geest ontvangen en tot slot vergeving aangezegd. Jezus heeft daar vast een bedoeling mee, dat kan niet anders, het is geen toeval. En als je er zo over nadenkt, dan is het ook heel logisch. Logisch dat vrede voorop staat want er mag vrede zijn met jezelf, met de anderen en met God, voordat je de kracht van de Geest kan ervaren. Eerst vrede! En dus zegt Jezus tot tweemaal toe de vrede aan, voordat Hij spreekt van de Geest. Als die vrede er is, ontvang je de geestkracht die in Jezus was en is. Zo krijg je deel aan die bijzondere gaven en talenten van Jezus om namens God mensen heel nabij te zijn. En wat daar heel goed bij van pas komt, bij mensen nabij zijn, is vergeving! Zonder vergeving ben je als mens nergens.

Lees verder “Overweging bij Pinksteren:”

De populariteit van bedevaarten zet onze aannames over ontkerkelijking op de helling

Bedevaartmaand

Deze meimaand – maand van de vrijheid, van de festivals, van lente en terrasjes – in het diepere bewustzijn van een breed katholiek volksdeel óók een maand van mariale processies en bedevaarten, van groepsreizen naar Lourdes, Kevelaer, Banneux of welk geliefd bedevaartsoord ook.

Lees verder “De populariteit van bedevaarten zet onze aannames over ontkerkelijking op de helling”

Nick Kersten ontvangt priesterwijding

Op zaterdag 3 juni om 10.30 u zal in de Sint Jan van Den Bosch, de uit Uden afkomstige Nick Kersten de priesterwijding ontvangen. Op zaterdag 10 juni om 18.30 u zal Nick voorgaan in zijn eremis in de Sint Petruskerk te Uden, als hoofdcelebrant tijdens de vormselviering. Vicaris Theo Lamers zal het vormsel toedienen en pastoor John van de Laar en pater Jinu zullen concelebreren. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het parochiecentrum. U bent van harte welkom!

Pinksteren

Biddende overwegingen bij Pinksteren:

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest elke dag een wonder verrichten, een klein wonder van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten, een wonder dat weer hoop schenkt en moed, dat treurend en vreugdevol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet. Heer, schenk mij die geestkracht van boven! Laat mij, Heer, door Uw Geest onbevreesd de vlam ontsteken op plaatsen waar Uw liefde is geweest!Lees verder “Pinksteren”

Op 29 april overleed te Oosterbeek Pater Bertus Driever.

Hij was pastoor in Herpen van 1997 tot 2016. Van 2017 tot 2020 was hij assistent in de Petrus parochie met name in de kernen Boekel en Venhorst. Hij is 82 jaar geworden. Mill Hill Missionaris in hart en nieren. De uitvaart is in de Mill Hill Kapel in Oosterbeek op vrijdag 5 mei om 11.00u.

Hij was heel goed gezien in Herpen, Uden en omgeving. Hij stelde zich altijd voor als ZZPER: Zielzorger zonder parochie.

Filmavond en viering voor zieken en ouderen

Maandagavond 1 mei zal om 19.45 uur in het Parochiecentrum de film worden getoond over JACOB, uit de Bijbel.

Dinsdagmorgen 2 mei is er om 10.00 uur de viering voor zieken en ouderen in het Parochiecentrum, welke in teken zal staan van Maria, vanwege de meimaand.

U bent van harte welkom!

Opbrengst Vastenactie 2023

In onze Sint Petrus parochie heeft de Vastenactie dit jaar maar liefst €2226,02 opgebracht voor het mooie project ingediend vanuit de kern Odiliapeel. Vastenactie Nederland zal dit bedrag verdubbelen.

Veel dank voor al uw bijdragen!