Jubileum 150 jaar kerkgebouw Zeeland

Een week lang wordt van 13 tot en met 20 november gevierd dat het kerkgebouw van Sint-Jacobus de Meerdere in Zeeland 150 jaar bestaat. Elke dag zijn er in de kerk activiteiten, waarbij iedereen van harte welkom is. De jubileumweek wordt op zondag 20 november afgesloten net een eucharistievering waarin Mgr. Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch voorgaat.

Een werkgroep van 8 mensen uit Zeeland is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de viering van het jubileum. In de kerk wordt een grote tentoonstelling ingericht die de 150 jaar in mooie beelden weergeeft. Alle dagen, met uitzondering van de laatste zondag zijn er in de kerk rondleidingen, waarbij gidsen van Heemkundekring Zeeland de bezoekers op de vele mooie en bijzondere voorwerpen en onderdelen van de kerk en van het interieur laten zien.

Iedereen welkom

Op alle dagen van zondag 13 tot en met zaterdag 19 november is iedereen welkom. Voor de bezoekers staat koffie en thee klaar. Voor enkele speciale groepen zijn extra activiteiten in het programma opgenomen. Zo is er op maandagavond een avond voor de Stichting Jeugdbelangen. Die avond zijn ook andere mensen welkom. Op dinsdag zijn de bewoners van Zorgcentrum Compostella uitgenodigd en op woensdag begeleiders en cliënten van De Zonnebloem. Op donderdagmorgen komen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen naar de kerk. Ze krijgen niet alleen uitleg, maar kunnen meedoen aan een bijzondere speurtocht in en door de kerk.

Muziek en zang zijn vrijdagvond 18 november te beluisteren van 19.00 tot 21 uur. Tijdens het concert is zangvereniging De Loreley te horen en na de pauze zangkoor Decibel. Een mooie combinatie met voor elk koor het typisch eigen repertoire. Bovendien is die avond het monumentale Smitsorgel te horen, dat bespeeld zal worden door Antoon Ariëns, dirigent van De Loreley.

Jubileumboek

Na de jubileummis van zondag 13 november zal het eerste exemplaar van het boek over 150 jaar kerkgebouw Zeeland worden overhandigd. Een boek dat een beeld geeft van de bouw van de huidige kerk en haar geschiedenis tot nu toe. Daarbij ook een uitgebreide schets van eerdere kerken en kapellen in Zeeland, de geestelijkheid door de jaren heen en wie er nu allemaal actief zijn. Tevens worden de vele bijzondere objecten in de kerk beschreven, alsmede de kerkschatten die bij museum Krona in Uden in bruikleen zijn gegeven. Op de vele foto is in het boek heel veel in beeld gebracht. Het boek is na de presentatie te koop voor 10 euro.

Bisschop Mgr. Gerard de Korte van het bisdom ‘s-Hertogenbosch zorgt met zijn komst voor een plechtige afsluiting van de jubileumweek. Hij gaat voor in de eucharistieviering van die dag. Die wordt opgeluisterd met zang van kerkkoor Sint-Cecilia en de harmonie van Muziekvereniging Zeelandia.

Zie ook:  Flyer 150 jaar kerk Zeeland

Het programma

Zondag 13-11: 10.30 uur H. Eucharistieviering met na afloop overhandiging jubileumboek. Tentoonstelling in de kerk van 13.00 – 17.00 uur met rondleiding met gids tussen 15.00 en 17.00 uur

Maandag 14-11: Tentoonstelling en rondleiding met gids van 15.00 tot 17.00 uur; Tentoonstelling met rondleiding in de kerk voor Stichting Jeugdbelangen van 18.00 tot 20.00 uur. Ook toegankelijk voor ander belangstellenden.

Dinsdag 15-11: Tentoonstelling in de kerk voor begeleiders/bewoners van Compostella van 15.00 tot 17.00 uur, tevens rondleiding met gids. Afsluiting met vieringsmoment om 16.30 uur

Woensdag 16-11: Tentoonstelling in de kerk voor begeleiders/cliënten De Zonnebloem van 15.00 – 17.00 uur, tevens rondleiding met gids. Afsluiting met vieringsmoment om 16.30 uur.

Donderdag 17-11: Tentoonstelling in de kerk voor groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen van 09.00 tot 13.45 uur met speurtocht in de kerk. Tentoonstelling voor publiek van 15.00 – 17.00 uur met rondleiding met gids.

Vrijdag 18-11: Tentoonstelling in de kerk voor leden van KBO-Zeeland van 15.00 – 17.00 uur, tevens rondleiding met gids. Afsluiting met vieringsmoment om 16.30 uur. Concert met zangvereniging De Loreley en koor Decibel, 19.00 tot 21.00 uur, orgel bespeeld door Antoon Ariëns.

Zaterdag 19-11: Tentoonstelling in de kerk voor publiek van 15.00 tot 17.00 uur met rondleiding met gids.

Zondag 20-11: H. Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor Sint-Cecilia en Muziekvereniging Zeelandia, aanvang 09.00 uur. Voorganger Mgr. Gerard De Korte van ’s-Hertogenbosch.

Namens de werkgroep,

pastoor John van de Laar/Ad Daverveld

Hoge energiekosten


Zoals iedereen worden ook onze kerken getroffen door de hoge energiekosten.
Het parochiebestuur dient in deze haar verantwoordelijkheid te nemen, zoals iedereen, om te kijken waar we verantwoord kunnen besparen. En we willen dat we niemand “echt in de
kou” zetten. De thermostaat in onze kerken zal dus wat naar beneden gaan. We hebben immers allemaal warme kleren voor handen!

Verder gaat de thermostaat ook in het parochiecentrum en de pastorie naar beneden! Zo hopen wij verantwoord energie te besparen en u enigszins aangenaam te kunnen ontvangen. Wij rekenen van harte op uw begrip. (De kerkdeur van de Sint Petrus kerk in Uden is open op weekdagen van 9.00u tot 19.30u, vaak oogt de deur dicht i.v.m. de kou, maar is wel van het slot).
Het parochiebestuur.

Vredesweek

Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de
Vredesweek plaats. Deze week staat volledig in het teken van
Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie
willen komen voor vrede: over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een
gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de
generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat
op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie
jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún
toekomst.
Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede
geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project
waar élke dag aan moet worden gebouwd. Tijdens de
Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen
om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te
zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en
verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en
zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Het
is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich
laat horen!

Robijnen koster Babs Geurts

In oktober is het 40 jaar geleden dat Babs begon als koster van de Sint Petrus kerk. Een koster ken ik als een kerkelijke duizendpoot. Er is ontzettend veel te doen in een kerkgebouw. Niet alleen de vele vieringen! Ook klein onderhoud, kaarsen, bloemen, desinfectie, bestellen van hosties, wijn en kaarsen, een kleurenpallet aan taken.

Dit doet “onze koster Babs” al 40 jaar heel trouw, secuur en nauwgezet. Onze kerk is “om door een ringetje” te halen! Een plezier en een eer om er zo te mogen vieren. In de periode dat Babs koster is waren de pastoors: Van der Heijden, Ponsioen, Van Osch en momenteel ondergetekende. Wat mij ook opvalt is de rijkdom aan misdienaars, in alle soorten en maten. Deze komen altijd keurig tevoorschijn want ook de witte togen worden nauwgezet wit gehouden en dus vaak gewassen door Babs. Bovendien is de sfeer in de sacristie uiterst opgewekt te noemen, er is volop ruimte voor humor tot we de kerk betreden. Babs houdt niet zo van in de belangstelling staan. Toch willen we dit robijnen jubileum gepast gaan vieren. Op zondag 16 oktober zal de viering van 10.30 u uit dankbaarheid zijn en voor de intenties van Babs. Aansluitend is er een feestelijke ontmoeting in het parochiecentrum waar iedereen van harte welkom is! We sluiten de dag intern feestelijk af.

Graag dank ik Babs, namens het parochiebestuur, het pastorale team en de medewerkers van de kerk en het parochiecentrum HEEL HARTELIJK voor alle tomeloze inzet. Op naar het goud van de 50.

Met dankbare en feestelijke groeten,

Pastoor John van de Laar.

LOURDESBEDEVAART 12-17 september

Van 12-17 september zijn wij, pastoor John en pater Jinu, met pelgrims uit Uden én Helmond op bedevaart naar Lourdes, samen met de NLZ. Vanuit heel Nederland nemen 478 pelgrims deel aan deze reis.

Via de site van Lourdes kunt u enkele vieringen volgen en meevieren:

Dinsdag 13 september,  10.00 u Viering aan de Grot en om 21.00 u Lichtprocessie.

Woensdag 14 september, 9.30 u Internationale Hoogmis en om 17.00 u sacramentsprocessie.

Wij nemen alle wensen en intenties mee naar dit genadeoord.

Seizoen Petrus 2.0 start 25 september

Zit je dit jaar in groep 4 of groep 7/8 en wil je je graag voorbereiden op je eerste heilige communie of vormsel schrijf je dan snel in via  annelies2@petrus2puntnul.nl. Ook broertjes en zusjes zijn heel welkom om aan te sluiten bij hun eigen leeftijdsgenoten. Voor meer informatie neem gerust contact op met Ingrid van Meer 06.12 867 084.

Op donderdag 29 september start onze jongerengroep met (K)let’s-Cook. Het is bedoelt voor jongeren vanaf 15 jaar tot ongeveer 20 jaar. Wil je aanmelden of meer informatie, ook dan kun je contact opnemen met Ingrid van Meer via ingridvanmeer@petrus2puntnul.nl

(K)LET’S – COOK

Petrus 2.0 start in september met een jongerengroep. 4 donderdagavonden door het jaar. Samen koken, samen eten met daarnaast een goed gesprek. Ben je tussen de 15 en ongeveer 20 jaar en lijkt het je leuk, voel je welkom!

Wil je meer informatie of wil je aangeven dat je wil aansluiten, bel met Ingrid van Meer 06.12 867 084

1 september 2017-2022

Alweer 5 jaar mag ik, met plezier en voldoening, pastoor zijn van de Sint Petrus parochie.

Wat gaat de tijd toch snel en wat is er veel gebeurd! Van 2017 tot februari 2019 was ik waarnemend en werkzaam in Helmond. Sinds februari 2019 volledig benoemd in Uden en omgeving. Na één vol jaar brak de coronatijd aan, het staat allemaal op mijn netvlies, om nog maar niet te spreken over mijn eigen onverwachte coronaopname. Het heeft mij eens te meer duidelijk gemaakt dat het leven niet maakbaar is. Wel ben ik heel dankbaar! Zoveel mensen dragen onze parochie mee, samen met de teamgenoten. Ik hecht aan een goede en open sfeer! Een kerk waar iedereen welkom is!! Zoals paus Franciscus zo treffend zegt: wie ben ik om te oordelen. Of, zoals Jezus ons voorhoudt: oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Laten we samen, in geloof en vertrouwen op weg blijven gaan. Samen kerk zijn in alle omstandigheden van het leven waar gastvrijheid en acceptatie hoog in het vaandel staan!

Pastoor John van de Laar.

Bezoeken van inspirerende en spirituele plekken en personen

Zoek je inspiratie, wil je jezelf beter leren kennen,  doe je dit graag samen met anderen? Dan is dit misschien iets voor jou. Het is voor jongeren, volwassenen of ouderen ongeacht je achtergrond, gelovig of niet. Dit is een nieuw initiatief van Ans van den Broek en Jeanne Raijmakers, in samenwerking tussen de Petrusparochie en de Kruisherenkapel.

Als het goed gaat wordt dit een eerste excursie in een serie van bezoeken die we afleggen aan spirituele plekken en personen, veel is mogelijk. Het kan naast een bezoek ook in de vorm van een wandeling zijn.

“Bezoeken van inspirerende en spirituele plekken en personen” verder lezen