Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor
kerken afgeschaft.

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken
zonder vooraf de handen te ontsmetten: per 17 juni mag ook
dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse
bisschoppenconferentie maakte duidelijk dat de laatste
beperkingen wat betreft handcontact ook worden
opgeheven.

Eind februari werden de meeste
coronabeperkingen in de Nederlandse kerken al opgeheven.
Toen vroegen de bisschoppen echter nog wel om
handcontact te vermijden: geen handen te schudden tijdens
de vredeswens. Dat mag dus weer – al voegen de
bisschoppen eraan toe dat “de manier van vrede wensen die
in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging
naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar
geworden”. Zij kunnen zich daarom “goed voorstellen dat
deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens
gehandhaafd blijft”. Wel vragen de bisschoppen gelovigen
nog steeds de meest basale hygiëneregels in acht te houden
om een nieuwe uitbraak te voorkomen. “Houd rekening met
elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen
houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje
dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare
gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen
in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren”, aldus de
bisschoppen.

DRIE MAAL DANK

Er is veel activiteit in onze parochie!
Alle reden voor een drie maal dank:
Als eerste: veel dank aan koster Tonnie van Boekel. Als “tijdelijke”
koster werd het voor verschillende jaren! Tonnie wil graag wat meer
gaan genieten, vandaar dat hij in goed overleg met alle betrokkenen
zijn taken uit handen heeft gegeven. Alles is inmiddels naar aller
tevredenheid overgenomen, ook tot geruststelling van Tonnie. Het
past ons Tonnie van Boekel heel hartelijk en veel te bedanken voor
alle tomeloze jarenlange inzet. Genietend van meer échte vrije tijd.
Als tweede: veel dank aan de werkgroep Petrus 2.0, de acolieten,
het koor Deux Bornes en kosteres Babs. De sacramenten van
vormsel en eerste communie hebben we in Uden sámen al mogen
vieren, tot ieders tevredenheid en met volle aandacht, bij de eerste
communie bovendien in een volle Sint Petrus kerk. Deze zondag, 19
juni, vieren we de eerste communie in Zeeland 9.00 u en Boekel
12.00 u. Veel dank voor alle trouwe en ook gezellige inzet in een
zalige sfeer. Familie pastoraat gericht op de toekomst!
Als derde: veel dank aan de poetsers in de kerk van Zeeland. Na
de schilderbeurt wordt er nog steeds hard gewerkt om álles schoon te
maken. En aan de kerkhof werkers, het ziet er altijd tip top uit op
het kerkhof van Zeeland.
Kortom: drie maal dank!
Pastoor John van de Laar.


p.s. De nieuwsbrief komt alleen uit in Uden en Zeeland, andere kernen
gebruiken de lokale bladen.

Vieringen van de Sacramenten.

Na een bewogen jaar van voorbereiding, deels digitaal en gelukkig ook samen in het parochiecentrum, is de tijd aangebroken om sámen de sacramenten van de Eucharistie/Eerste Communie en het Vormsel te gaan vieren. Als Familiepastoraat staan we midden in de parochiegemeenschap. Het is dan ook fijn en goed om als parochiegemeenschap sámen getuigen te zijn van deze mooie sacramenten. U bent dus van harte welkom!

De vormselviering in Uden, waarbij ik zelf de vorm-heer mag zijn, is op zaterdag 11 juni om 18.30 u.

We vieren de eerste communie:

In Uden op zondag 12 juni om 10.30 u.

In Zeeland op zondag 19 juni om 9.00 u en in Boekel om 12.00 u.

Laten we tonen dat we sámen kerk zijn, één Christenfamilie in de kracht van de Heilige Geest!

Pastoor John van de Laar.

Projectleidster Ingrid van Meer.

Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.

In oktober 2021 is het bisdom van ’s-Hertogenbosch gestart met de synodale raadpleging, ten behoeve van de diocesane fase van de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023.

Het organiseren van gespreksgroepen en het uitnodigen van alle mensen van goede wil in het bisdom was een grote uitdaging, met name vanwege de coronapandemie en de lockdown van december 2021 tot en met februari 2022. Er werd een synodeteam, bestaande uit vicaris-generaal Lamers, mevr. A. Steensma en dhr. F. van Genugten, samengesteld. Het team heeft later hulp gekregen van hoogleraar marktonderzoek prof. dr. M.G. de Jong en zijn PhD student M. Gregori, beide werkzaam aan de Erasmus Universiteit, voor de online gegevensverzameling en analyse.

Lees verder “Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.”