Hoopvol luisterend naar Gods Geest, door Mgr. De Korte.

In oktober 2021 is het bisdom van ’s-Hertogenbosch gestart met de synodale raadpleging, ten behoeve van de diocesane fase van de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023.

Het organiseren van gespreksgroepen en het uitnodigen van alle mensen van goede wil in het bisdom was een grote uitdaging, met name vanwege de coronapandemie en de lockdown van december 2021 tot en met februari 2022. Er werd een synodeteam, bestaande uit vicaris-generaal Lamers, mevr. A. Steensma en dhr. F. van Genugten, samengesteld. Het team heeft later hulp gekregen van hoogleraar marktonderzoek prof. dr. M.G. de Jong en zijn PhD student M. Gregori, beide werkzaam aan de Erasmus Universiteit, voor de online gegevensverzameling en analyse.

Naast het voeren van gesprekken binnen parochies, maar ook daarbuiten heeft het bisdom bewust gekozen om een weblink op te zetten. Dit om mensen die niet in de gelegenheid waren om bij een gesprek te zijn, mensen die niet betrokken zijn bij de Kerk of mensen die na een gesprek nog inzichten wilden delen de mogelijkheid te geven om een bijdrage te leveren. Het synodale proces is immers een proces voor alle mensen van goede wil, niet alleen voor hen die actief zijn in een gemeenschap.

Vandaag wordt het rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” als diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd.

Bisschop De Korte: over de diocesane fase “Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie.”

In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

  • Bevorder het gemeenschapsgevoel
  • Extra focus op jongeren en vernieuwingen
  • Hervorm de leiderschapscultuur
  • Investeer meer in vorming en catechese
  • Treed meer naar buiten

Het diocesane rapport is verzonden aan het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Vanuit alle diocesane rapporten zal er één landelijk verslag worden verzonden naar het Synodesecretariaat in Rome.

“Vanzelfsprekend gaat het synodeproces voort. De toekomst van onze Kerk vraagt om blijvende bezinning. Hoe kunnen wij werken aan een Kerk die niet als los zand aan elkaar hangt maar een echte gemeenschap is? Hoe kunnen wij mensen stimuleren om te participeren en het geloof van hun doopsel werkelijk gestalte te geven? Hoe kunnen wij werkelijk missionair zijn en mensen winnen voor Christus en zijn evangelie. Hoe kunnen wij een passie voor God verbinden met een passie voor mensen, met name de kwetsbaren van onze samenleving?”, aldus bisschop De Korte.

In het nieuwe werkseizoen 2022 -2023 zal het rapport rapport “Hoopvol luisterend naar Gods Geest” vanzelfsprekend besproken worden in de verschillende gremia van het Bossche bisdom en de parochies worden uitgenodigd om dat ook te doen.

“Als bisschop blijf ik mij inzetten voor een hartelijke Kerk waarbij de drie-ene God centraal staat. Op het komende Pinksterfeest opent Gods Geest ons de ogen voor Christus die ons de onvoorwaardelijke liefde van de Vader toont.”, Mgr. De Korte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *